Hem | Politik | Ökade arvoden, oppositionsrådpost mm väntar efter kommunstyrelsens beslut

Ökade arvoden, oppositionsrådpost mm väntar efter kommunstyrelsens beslut

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Ett införande av oppositionsråd för 522 750kr per år, gruppledararvoden, pensionsavsättningar för alla ledamöter, omorganinsation av nämnder etc medför en ökad kostnad på ca 1,5 miljoner kronor per år, rapporterarde EnköpingsPosten tidigare.

Ökade politiska arvoden och oppositionsrådpost väntar efter kommunstyrelsens beslut Ökade politiska arvoden och oppositionsrådpost väntar efter kommunstyrelsens beslut


Allt om detta och mycket mer kan man läsa i det senaste protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde 24 november 2014.

Kommunstyrelsens förslag till kommande kommunfullmäktige Måndag 15 december, klockan 19.00

1. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande till 1200% av gällande års inkomstbasbelopp (IBB for 2015 = 58 100 kr) att gälla från och med 2015-01-01.
2. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet för kommunfullmäktiges ordförande till 5 % av årsarvodet för kormmmstyrelsens ordförande att gälla från och med 2015-01-01.
3. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet för kommunfullmäktiges 1:e vice samt 2:e vice ordförande till 2,5 % av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande att gälla från och med 2015-01-01.
4. Fullmäktige beslutar att inrätta ett oppositionsråd i Håbo kommun att gälla från och med 2015-01-01.
5. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet får oppositionsrådet till 75% av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande att gälla från och med 2015-01-01.
6. Fullmäktige beslutar att inrätta uppdraget som gruppledare i kommunfullmäktige från och med 2015-01-01.
7. Fullmäktige beslutar att fastställa årsarvodet för gruppledare i kommunfullmäktige till 8% av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande att gälla från och med 2015-01-01.
8. Fullmäktige beslutar i övrigt att anta arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden 2014-2018 att gälla från och med 2015-01-01 .
9. Fullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera arvodesreglerna och återrapportera resultatet av utvärderingen till kommunfullmäktige senast 2016-06-31.
10. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att redovisa förslag till arbetsbeskrivningar för kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd, oppositionsråd samt gruppledare i kommunfullmäktige.

Arvoden per år
Kommunalråd:                  697 000 kr
Opositionsråd:                   522 750 kr
Politiska gruppledare i KF:  55 760 kr
Orfdörande KF:                  34 850 kr
1: v Ordförande KF:            17 425 kr
2:a vice Ordförande KF:      17 425kr

En annan ändring som beslutades är att förlorad arbetsinkomst ersätts med styrkt faktisk forlust istället för med ett schablonbelopp.

Sammanträdesarvode som alla som deltar erhåller kommer att ligga på 872 kronor och det får kvitteras ut max 2 sammansträdesersättning per dag.

Medel om 1,5 mkr kommer att bli avsatta under kommunstyrelsens forfogande för den nya politiska organisationen, med ändringarna ovan, och som träder i kraft 1 januari 2015.


Läs Sammanträdesprotokollet från Kommunstyrelsens sammanträde 24/11 2014 (.pdf)

Attila Gal
HåboPortalenPrenumerera på kommentarer Kommentarer (65 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 07 Dec 2014
Medborgare:
Nu har vi svaret varför politikers arvoden inte blev klara under förra valperioden. Som alla vet så är det politikerna själva som sätter sina egna arvoden och det kunde de inte göra innan valet för att det skulle bli en del av valrörelsen och det ville inte politikerna. Att sätta sina egna arvoden betraktas normalt som jäv men inte när det gäller deras egna arvoden då kan man göra det med hjälp av kommunallagen.

Vi ser också tydligt vem som styrt denna uppgörelse som orsakat en kostnadsökning påm1,5 Mkr som vi skattebetalare får stå för.
Man kan se vem som styrt förhandlingarna som är Owe Fröjd och socialdemokraterna. Owe fröjd har ökat sina arvoden mest av alla politiker, nu sitter han inte som KF ordförande och därför har ersättningen för ordförandeposten sänkts från 56600 kr på årsbasis till 34 850 kr samtidigt som Owe Fröjd själv får som gruppledar för Bålstapartiet 55 760 kr på årsbasis. Utöver dessa ersättningar får han som 1.e V ordförande i KF en ersättning på 17425 kr per år. Om man summerar alla de ersättningar han får så landar det på 73185 Kr per år pluss alla mötesersättningar i bl.a. KF, räddningstjänsten o.s.v. så landar man på en summa på över 100000 kr per år. Till detta kommer partistödet. Man kan lungt påstå att våra politiker inte är låginkomsttagare, tvärtom om man ser vad de presterar till utvecklingen av Håbo kommun.

En annan som som får bra betalt är Agneta Hägglund som får ett årsarvode på 522 750 kr som oppositionsråd på en 75% tjänst. Ingen på kommunal kommer upp i en motsvarande inkomst på en heltids tjänst.
Vad politikerna också ändrat är definitionen av hur IBB ska tolkas på årsbasis, det som inte fanns i den förra valperioden där felaktiga ersättningar har betalats ut under hela förra valperioden.

Meddborgare, gör en utvärdering av de nya arvoderna och gå på KF mötet den 15 december och protestera på det sätt de tagit fram dessa onormala höjningarna.
avatar
Krister Karlsson 07 Dec 2014
"Allmänhetens frågestund genomförs inte vid sammanträdet." Citat från Kungörelsen för 15 dec. Sundström får protestera på annat sätt tydligen. Man har redan lagt in en brasklapp så att säga. Tystnad anbefalles från medborgarna.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 07 Dec 2014
Krister
Så gör Håbos politiker när de inte vill höra vad allmänheten har att säga om de vansinnigt höga arvoden politikerna har tillskansat sig själva. De vill ta beslutet i lugn och ro utan debatt i KF för att det ska falla i glömska till nästa KF möte i februari. Vi måste bli fler som protesterar mot detta vansinne.
avatar
Krister Karlsson 08 Dec 2014
Det stämmer ner modet hos befolkningen med denna utsiktslösa kamp om arvoden etc. Det var inte länge sedan det var uppe här på Portalen och går nu i repris. Våra politiker präglas av defaitism (uppgivelseanda). Det färgar av sig på medborgarna. Därmed avslutar jag för min del den här tråden.
avatar
Krister Karlsson 08 Dec 2014
Höga arvoden, ja. För ett antal år sedan sökte jag ekon. bistånd hos Socialen i Håbo. Då fick jag gå igenom i stort sett hela mitt liv och ekon. situation. Detta skulle sedan utredas ordentligt. Nu har Hägglund ekon. bidrag på en bra bit över en halv miljon om året, för att exakt göra vad? På mötet med pensionärerna på Skeppet i maj månad framgick tydligt hur lite man som politiker kunde påverka. Det var Staten som satte stopp. Det var Landstinget. Det var de privata företagen. Det var...You name it! Alltså, vad föranleder, exakt, ett så stort arvode?
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Leif Sjöborg 07 Dec 2014
Det är väl de inom kommunen som GÖR NÅGOT KONKRET som ska ha betalt och inte de politiker som ofta bara tycker eller bara håller med!? Skattepengar ska vara konkreta!!
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 07 Dec 2014
Dansen kring granen, förlåt guldkalven, kan börja. Högst upp på ärendelista den 15 dec. i Kommunfullmäktige sammanträder står: Arvodesregler för mandatperioden 2014 - 2018.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 07 Dec 2014
Min förhoppning att vi skulle få en klokare politisk ledning tycks komma på skam. Slår man ihop den politiska ledningen med kommunens tjänstemän verkar det hela utvecklas till ELEFANTIASIS, dvs. elefantsjuka. Oppositionsråd, politiska sekreterare m.m. Snart sitter man väl i knä på varandra för att få plats. Behöver vi fortfarande ha alla tjänstemän i kommunstyrelsens förvaltning när vi nu har ett oppositionsråd på heltid och politiska sekreterare? Ökar man organisationens kostnader på ett håll bör man väl minska den inom samma ram. Någon verksamhetsökning har väl inte skett inom kommunen vad jag känner till som kan motivera förändringen. Ändrar man inget har vi snart en skattehöjning på halsen.
Jan-Eric Hernkrantz
Reply Tummen up Tummen ner
-5
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 07 Dec 2014
Håkan

Nu kastar du skit omkring dig, igen, och mest på mig. Utan att ha någon kunskap överhuvudtaget om hur detta förslag kommit till så anklagar du mig för att ligga bakom det.

Förslaget är ett förslag från den styrande alliansen, Jag eller Bålstapartiet har inte varit med i några förhandlingar om detta, vi har bara blivit informerade.

På kommunstyrelsens möte föreslog jag oförändrat arvode till Kommunfullmäktiges ordförande, trots att jag inte har kvar det uppdrageit då jag tycker att det nya förslaget är för lågt, samt att det INTE skall inrättas ett till kommunalråd!!

Det nya gruppledararvodet ersätter nuvarande oppsitionsbidrag som försvinner, dessutom utgår inget sammanträdesarvode till mig i kommunfullmäktige då det ersatts av ett fast årsarvode i detta förslag. Dessutom har du fel i ditt påstående om ändrat IBB, igen!

Jag upplever dina ideliga påhopp på mig som rena trakaserier och förtal, inget av det du anklagar mig för stämmer och jag ber dig att sluta upp med dessa och att hålla dig till sanningar om du skall kritisera mig
avatar
Krister Karlsson 17 Dec 2014
"Ännu mer påhopp på mig." Så brukar det låta från Owe Fröjd. Att han i sin tur hoppar på andar räknas tydligen inte. Jag antar att Fröjd syftar på mig när han uttalar sig om "gnäll" och "skitsaker." Slänger ur sig något om fyllon och alkolås, bag in box osv. Eller att den som röstar blankt inte ska uttala sig alls. Jag skriver hur mycket jag vill och deltar hur mycket jag vill i den politiska ankdammen. Det kallas Yttrandefrihet. Om det nu går igenom med ett oppositionsråd för en halv miljon drygt då kan inte kommunen någonsin säga att det inte finns pengar till exempelvis lokaler för PRO och alla de andra pensionärsföreningarna. Det går att räkna upp fler exempel. Frågan är vad ett kommunalråd verkligen tillför en kommun egentligen. Det är lite mycket frukostmöten med företagare. Man får en känsla av att politikerna syltar in sig lite väl mycket i entreprenörernas värld. Om arvodet går igenom för Hägglund kan hon tillbringa en god ålderdom på Franska Rivieran t.ex. i Cannes. Vi andra får sitta på Pomona. Hägglund kan njuta av det goda livet. Vart tog de socialdemokratiska värderingarna vägen?
avatar
Håkan Sundström 07 Dec 2014
Owe
Du satt i gruppen som försökte ta fram de nya arvodesersättningar innan valet. Vill du nu påstå att du inte har varit med och varför finns BåP med i Håbo politiken som inte har fått något gehör av ert valmanifest. Med era 502 röstande så kan ni lika gärna avgå från politiken, ni är bara en kostnad som inte har något mervärde för kommunens medborgare.
Reply Tummen up Tummen ner
-5
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 07 Dec 2014
Håkan

Ja, jag satt med i gruppen som fösökte lösa detta innan valet, men då Bålstapartiet inte ville tillsätta ytterligare ett kommunalråd så fanns inte något enigt förslag från gruppen, vilket var ett krav för att gå fram med något före valet, och detta redovisades på Kommunfullmäktigemötet.

Arvodesgruppens möten protokollfördes så detta är ingen hemlighet. (och att du utan någon kunskap om vad som hände på dessa möten kastar en massa skit på mig för något som bara finns i dina egna vaneföreställningar är inte OK, det är förtal)

Så här gick det till, alla andra partier som inte ingår i alliansen fick en inbjudan från alliansen att snabbt få en föredragning veckan före kommunstyrelsen om DERAS förslag. På kommunstyrelsen fick alla i oppositionen även deras slutgiltiga förslag på papper, och vid sittande bord.

Sedan din mindre begåvade smutskastning av att Bålstapartiet inte borde finnas i politiken eftersom vi inte fått något gehör för vårt valmanifest, (frånsett att det är ett otroligt omoget och odemokratist synsätt) så kan jag meddela att mandatperionden börjar den 1 januari 2014 och pågår 4 år, så just nu är det troligtvis bara du som vet utfallet av vårt kommande valmanifest.

Du borde sluta att använda din gamla spåkula som du alltid har litat på, och som lurat dig de flesta gångerna när du förutspått någon från den, den borde lämnas in på reperation eller köras upp till återvinningen:)))))

Owe Fröjd
Bålstapartiet
avatar
Håkan Sundström 08 Dec 2014
Owe
Jag trodde att perioden började 1 januari 2015, men medborgarna kunde inte utläsa ur budgeten för 2015 resultatet för era arvodeshöjningar på 1,5 Mkr eftersom era förhandlingar som skulle vara klar innan valet och som var planerad för att medborgarna inte skulle få vetskap om era omotiverade arvodeshöjningar. Nu undrar vi medborgare var dessa pengar ska tas ifrån?
avatar
Owe Fröjd 09 Dec 2014
Själklart felskrivet av mig, den nya mandatperioden gäller från den 1 januari 2015

Budgeten tas på måndag, Bålstapartiet lägger inte något eget budgetförslag då det skulle vara dömt att röstas ner, vi får väl följa principen att lägga ner våra röster? :))
avatar
Christian Johansson 10 Dec 2014
Vad händer om det blir så här?

Alliansen lägger sin budget 18 mandat.
(S) lägger budget får stöd av (V) 16 mandat.
Båp väljer att stödja S:s budget (bara ett exempel Owe). = 18 mandat
Sd lägger ner sina röster i en votering mellan Alliansen och S:s budget.

Två budgetar som fått 18 röster var, vad skulle hända då?
avatar
Owe Fröjd 10 Dec 2014
Blir det 18-18 så avgör KF,s ordförande (M), så då det blir alliansens budget som vinner
avatar
Håkan Sundström 09 Dec 2014
Owe, Det är med budgeten man regerar och tar ansvar och det vill inte BåP, det är att inte visa korten var man står i politiken även om den röstas ner. Det är fegt som visar att ni inte behövs i Håbo politiken.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Leif Sjöborg 07 Dec 2014
JAG TROR ATT INGEN SKATTEBETALARE I HÅBO VILL BETALA FÖR ETT OPPOSITIONSRÅD!
SLÖSERI MED SKATTEPENGAR HAR VI ALDRIG RÖSTAT PÅ!!
avatar
Håkan Sundström 08 Dec 2014
Jag håller med dig Leif, ingen har röstat för ett oppositionsråd. Jag hade hellre sett att ett finanskommunalråd hade installerats på 75%. Kan inte heller vara bra för ett oppositionsråd att tillträda en post som ingen medborgare vill ha.
avatar
Christian Johansson 08 Dec 2014
En fråga.
Ett kommunalråd är man för invånarna och då för alla invånarna (inte bara åt dem som röstat på dem).
Hur ser arbetsbeskrivningen ut för ett oppositionsråd? Jag är rädd att denna tjänst blir ett sätt att driva sin egen politik mot styret.
och vem tillsätter ett oppositionsråd? i detta läge är det väl självklart att det är (S).
Men om (S) och (M) hade styrt , då hade SD fått posten de skulle vara största oppositionspartiet , eller hade de andra i opposition försökt stoppa detta.

Om Ni tillsätter nya poster så MÅSTE det finnas ordentliga arbetsbeskrivningar + regler om hur dessa tillsätts.
avatar
Owe Fröjd 09 Dec 2014
Christian

I förslaget så finns det beslut på att det skall utformas en arbetsbeskrivning för kommunalråd samt för gruppledare.

Det lite roliga blir ju hur det skall skrivas in hur ett ev. oppositionsråd från (S) skall förhålla sig till sitt tvingande samarbete/hjälp med att driva oppisitonsarbete för t.ex (SD)
:)))))))))))))
avatar
Attila Gal 08 Dec 2014
Hej Christian!

Fick svaret av kommunen (Karin) idag, på kommunens Facebook-sida, ang. arbetsbeskrivningen till oppositionsråd.

Det ligger med som en punkt i kallelsen (ärende 4) till Kommunfullmäktigesammanträdet den 15/12. Här finner du hela kallelsen: http://www.habo.se/sv/Kommun-och-politik/Moten-kallelser-protokoll/Kommunfullmaktige-/


Hann inte riktigt kolla upp kallelsen, men på första ögonskastet hittade jag inte beskrivningen.
Kolla ni med!

Attila Gal
HåboPortalen
avatar
Håkan Sundström 08 Dec 2014
Christian
Jag har för många år sedan begärt ut arbetsbeskrivningar för ledande poster inom politiken och fick svaret av L-G Bromander att det finns inga arbetsbeskrivningar för politiker utan bara för tjänstemän. Jag håller med dig att det borde finnas för att undvika onödiga tillsättningar utan värde för medborgarna.
Ett kommunalråd skall tjäna alla medborgare i kommunen medan ett oppositionsråd skall ta tillvara oppositionens synpunkter och framföra dem.
avatar
Leif Sjöborg 08 Dec 2014
Det får absolut inte vara som hos EMIL I KATTHULT; Först tar politikerna sin del av kakan och det som blir över går till fattigstugan!! KOM IHÅG ATT SKATTEPENGAR är HELIGA i HÅBO!!
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 08 Dec 2014
Tidigare, i kommuner med ett majoritetsparti eller majoritetsblock har oppositionen fått engagera hel- eller deltidsarvoderade politiker, dvs. oppositionsråd. I Håbo kommun har vi varken majoritetspartier eller majoritetsblock enligt valet i höstas. Ändock väljer man nu att tillsätta ett oppositionsråd på heltid. Varför? Vill gärna se en förklaring från den grupp av beslutsfattare som står bakom det beslutet. Gärna här i HåboPortalen så fler kan ta del av argumenten. Dessutom, hur ska ett oppositionsråd kunna agera i KF med den delegationsordning Håbo kommun tillämpar? Hur många av våra innevånare känner till att ett flertal ärenden som enlig demokratisk ordning skall hanteras av det högst beslutande organet, KF, redan har beslutats av underliggande nivåer, KS och KSAU. Därmed framstår KF mer som en expeditionsministär än som vårt högsta beslutande politiska organ. Den ovilja som tycks råda från våra FÖRTROENDEVALDA politiker att förklara sitt handlande både vad det gäller arvoden som nya tjänster inom politiken skapar inte något ökat förtroende för dessa personer. Snarare ökar misstroendet mot politiker. Tyvärr drabbar det också de personer som vill agera till kommunens bästa och inte använda väljarnas förtroende för att ”sko” sig själva.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Anonym 08 Dec 2014
Oppositionsrådstiteln och ersättningen är en belöning för lång och trogen tjänst, inget annat.
För tänk om en politiker skulle behöva söka jobb som alla andra medborgare när de blir arbetslösa.
Hemska tanke!

Allt prat om att det skulle vara osäkert att vara politiker för att man inte vet om man blir omvald vart 4:e år är ett hån mot oss andra som inte vet om vi har jobbet kvar i morgon.
Ingen annanstans har man lika hög trygghet som i politiken.
avatar
Håkan Sundström 08 Dec 2014
Du anonyme vän måste ha blivit felinformerad. Oppositionsrådsposten är ingen post för lång och trogen tjänst utan ska utses av oppositionen efter varje val. Du måste ha blivit felinformerad av någon annan okunnig politiker som tror att det fungerar så. Blir du utbytt så får du snällt ställa dig i kön på arbetsförmedlingen vilket är rätt och är de regler som gäller i det privata näringslivet
avatar
Owe Fröjd 09 Dec 2014
Fel Håkan

KF kommer även att besluta om ett "omställningsbigrag" på KF på måndag, detta innbär i klartext ett fallskärmsavtal för bortröstade oppositoensråd, eller för politiker som inte vill vara med längre, inget krav på arbetsförmedling eller låg ersättning från a-kassa. Läs förslaget i KF handlingar.

Oppsitionsrådsposten utses inte av oppositionen, den utses av Kommunfullmäktige efter förslag från de partier som vill lägga förslag på personer
avatar
Håkan Sundström 09 Dec 2014
Tack Owe för din information betr omställningsbidrag för politiker som blir utröstade eller självmant slutar. Detta om något visar ert förakt för medborgare som måste vända sig till arbetsförmedlingen när de blir arbetslösa. Var du verkligen med på detta beslut, du som utger dig att vara kommunens spargris.
avatar
Owe Fröjd 10 Dec 2014
Ännu mer påhopp från Håkan på mig när jag sakligt försöker att "rätta" på Håkans felaktiga inlägg i debatten om ersättning till "arbetslösa" politiker:((

Håkan, läs KS protokoll + handlingarna till nästa KF (finns på kommunens hemsida) innan du uttalar dig, med din vanliga 100 % säkerhet, som så ofta är helt fel.

Jag och Bålstapartiet var det enda parti som förslog avslag på detta förslag och vi kommer att göra det igen i KF, och snälla Håkan, sluta att kasta skit på mig oavsett vad jag skriver, jag försöker att informera så sakligt jag kan om hur jag uppfattar politiken och de beslut som fattas, inte alltid med stöd av mig eller Bålstapartiet, eller till beslutens försvar.

Jag är den enda politiker som skriver här på HP och det beror i stort sett bara på dig.
Vem som än skriver, eller oavsett vad dom skriver, så blir dom oftast oförskämt bemötta med insiuationer från dig, precis som jag själv blev just i detta inlägg, och de flesta andra inläggen jag skriver.

Finns det ingen annan som skriver och läser HP som som tycker det är bra att det i alla fall finns en politiker kvar som försöker informera innifrån politiken, trots Håkans "näthat" av Bålstapartiet i allmänhet och mig personligen i synnerhet?

Om alla tycker likadant som Håkan, att det är ok att debattera osakligt på detta sätt som han gör, med ideliga personangrepp och otrevliga insuiationer kan så kan ni skriva det här på HP, om ni inte tycker det, så kan ju skriva det också:)

Fortsatt trevlig vecka
Owe Fröjd
avatar
Krister Karlsson 11 Dec 2014
För övrigt, Owe Fröjd, får du stå för din egen klappjakt. Tysta inte alla kritiker! Att t.ex. Hägglund och Lund tiger tolkar jag som att våra argument är rätt. Att tiga är också i högsta grad ett ställningstagande. Demokrati är att behöva lyssna på dumma argument. Diktatur är att slippa det. Jag lyssnar hellre på korkade inlägg än inga alls. Dessutom underskattar ni fritidspolitiker (för de flesta av er är det!) medborgarnas intelligens. När arvoden står högst upp på dagordningen då är samhället sjukt. När politiker inte driver på frågor å väljarnas vägnar då är kommunen sjuk. Många av er lider av en uppblåsthet som är makalös. Det är kejsarens nya kläder.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Jonny Svensson 10 Dec 2014
Jag vill gärna bli fortsatt informerad inifrån "makten". Synd bara att så få vill uttala sig, Jag saknar argumentation och aktiv saklig debatt.
avatar
Krister Karlsson 10 Dec 2014
Du Owe Fröjd hängde ut mig tillsammans med andra. Inte speciellt sakligt. Jag hade tänkt släppa just den här debatten eftersom det är en evighetsdebatt om arvoden. Det vore högst önskvärt att andra politiker skrev här på HP. Det är som att läsa flera olika tidningar för att få en uppfattning från flera olika håll. Nu, Owe, gör du dig ofta till talesman för hela etablissemanget. Debatterna blir ensidiga med en enda politiker som förklarar allting hur det egentligen är. Läs Hägglunds krönika inför julen 2012. Hon talar där som kommunalråd om kontakter med medborgarna. Men det har återigen uteblivit. Ditt löfte om att sluta skriva på Portalen sprack också. Mig spelar det ingen roll alls. Men motiveringen spelar roll: att vissa personer (läs: Krister Karlsson) skulle förstöra för dig etc. Herregud, du är politiker. Det är klart att det blåser på toppen. Även om du inte är på högsta toppen längre. Än en gång: ni andra politiker skriv!
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 12 Dec 2014
Jag gör mig inte till talesman för alla, bara alla som jag pratat med, och det förhåller sig på det viset som jag skrev.

Självklart blåser det på toppen, men som fritidspolitiker så kommer jag aldrig att accepttera personliga påhopp eller nättrakasserier utan att ge kritik tillbaks, detta drabbar inte bara mig det drabbar även hela min familj och mina vänner, även om jag vet att det bara kommer ännu mer dumheter och påhopp tillbaks, detta då man aldrig får sista svaret från denna typ av personligheter
avatar
Krister Karlsson 12 Dec 2014
Även jag har ett anseende att ta hand om. Så har också andra som skriver här. Att sätta igång en enkät och klappjakt är lågt. Om en del tycker att Bålstapartiet kostar mer än det smakar så har man rätt att säga det. Tror inte det finns en enda bransch som tillåter att man presterar för lite. Jag skulle inte heller vilja ha någon som sitter på axeln eller flåsar mig i nacken hela tiden när jag jobbar. Det är så att vara politiker får ekonomiskt stöd från medborgarna. Och det är en seriös historia. Det kan inte vara en skyddad verkstad för ett fåtal. Det kostar väldigt mycket av skattebetarnas surt förvärvade pengar att hålla igång fritidspolitikerna. Det finns ingen ursäkt för att då, som alla utom en, inte ens besvara sina sponsorer. Högmod går före fall. Det är djupt beklagligt att en debatt om arvoden ska ta upp så mycket tid. Se till att de som jobbar i t.ex. Hemtjänsten och våra äldreboenden för högra lön. Våra kommunalråd har ordnat för sig för resten av livet.
avatar
Leif Sjöborg 10 Dec 2014
POLITIKERNA VILL HÖJA SINA ARVODEN MED 1,5MILJ KR OCH SAMTIDIGT MINSKA NER PÅ FÄRDTJÄNSTEN TILL DE FUNKTIONSHINDRADE! TYCKER NI DET ÄR OK??!!
avatar
Leif Sjöborg 11 Dec 2014
I gamla kommunistländer och hos diktatorn i Uschligastan höjer politikerna också sina egna löner, arvoden, mm på skattebetalarnas bekostnad. ÄCKLIGT??!!
Reply Tummen up Tummen ner
-8
Rapportera som olämpligt
avatar
Alex 11 Dec 2014
Jag vet inte vad det är som är så konstigt här och vad det är ni blir så upprörda över. Alla som arbetar får väl i regel lönehöjning då och då, iaf är det så på mitt jobb. Är dessa arvoden högre än i andra kommuner? Min uppfattning är att man inte i första hand ska fokusera på vad en person har i lön utan i stället på vad den presterar.
Reply Tummen up Tummen ner
13
Rapportera som olämpligt
avatar
Leif Sjöborg 12 Dec 2014
DE POLITIKER I HÅBO SOM RÖSTAR FÖR SINA EGNA HÖJDA POLITIKERARVODEN ÄR NATURLIGTVIS JÄVIGA! SÅ DETTA ÄR OLAGLIGT/OETISKT/ODEMOKRATISKT!!
Reply Tummen up Tummen ner
-16
Rapportera som olämpligt
avatar
Alex 12 Dec 2014
Du kanske skulle önska dig ett nytt tangentbord i julklapp, verkar som att din caps-lock hakar upp sig då och då.
Man röstar väl ändå på arvode för posten och inte för sin personliga ersättning, nästa mandat är det kanske någon annan som sitter där eller? Om det är olagligt borde du polisanmäla dom.
Reply Tummen up Tummen ner
12
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 13 Dec 2014
Hej Alex

Kul inspel, nytt tangetnbord som julklapp:)) Precis som en del personer som debatterar på nätet borde önska sig ett alkolås till sin dator:)

Det är precis så som du beskriver, man röstar på befattningar, tyvärr så är befattningarna redan tillsatta då den arbetsgrupp som skulle lägga förslag till nya arvoden inte kunde enas om 1 förslag. Den stora stöttestenen var om vi skulle ha ett eller två kommunalråd, jag och Bålstapartiet röstade för ett och då sprack den enigheten!

Sedan är det inte olagligt att kommunalpolitiken bestämmer sina egna arvoden, detta för att det inte finns några andra som kan göra detta enligt kommunallagen.
Det är kommunens högsta politiska organ, kommunfullmäktige, som tar detta beslut på ett offentligt möte, och det krävs en majortiet i det beslutet.

Om man är missnöjd med beslutet får man reagera på detta vid nästa val och rösta på det parti som tycker hade ett bättre förslag.
Det förutsätter självklart ATT man röstar, inte som vissa här på portalen skriver, att man röstvägrade, men lika fullt gnäller på politiken under fyra år utan att själv tyckt till när man borde. (det finns personer som offrat sina liv för rösträtten och dom vänder sig säkert i sina gravar över alla som röstskolkar för att man är missnöjd med "skitsaker":)

Fortsatt trevlig helg
Owe Fröjd
avatar
Håkan Sundström 14 Dec 2014
OweFröjd
Låt mig referera till ditt inlägg den 13 dec där du önskar att kritiker skaffar sig alkolås på sina tangentbord, visar bara hur föraktfull du uppträder mot medborgarna i Håbo. Du är den siste att uttala sig om alkolås, du borde installera det i alla dina ägodelar samt på din ytterdörr så du hindras från att vistas utomhus.

På tidigt -90 tal gjorde representanter från kommunen och idrottsföreningar i Håbo ett vänskapligt utbyte i Danmark, kommunen där var Fredensborg och Håbo kommunen representerades av Owe Fröjd och Sjunne Green, ni skämde ut er själva och kommunen så i den milda grad att det talas fortfarande om detta besök. Fredensborgs ledande personer som var närvarande vid avslutningen där dans hade anordnats, fråga personer från idrottsrörelsen om det var vanligt att politiker i Håbo kunde konsumera så mycket alkohol. Man kan tro att så var fallet när de nya arvodena togs fram för beslut den 15 dec 2014. Nivåerna var redan bestämda innan valet men att ni politiker inte vågade föra fram dem för beslut innan valet och att det var sossarna som föreslog att beslutet skulle tas efter valet i hopp om att ”S” lättare skulle vinna valet.

Hur kan du förklara att ersättningen för FKO reducerades från 56600 kr till 34860 kr mot vad du tillskansade dig under de två senaste perioderna, nu blev du bortröstad och krävde att gruppledarna för alla partier som inte tillsätter ordförandeposter eller oppositionsposten skulle få ett årsarvode på 55776 kr samt att ett fallskärmsavtal/omställningsstöd skulle gå till politiker som slutar frivilligt eller röstas bort i val.Du krävde också att som 1:e vice ordförande i KF skulle få ett arvode på 17430 Kr
Stackars medborgarna i Håbo
avatar
Owe Fröjd 14 Dec 2014
Strutprat, du vet inte vad du pratar om, allt det du påstår att jag föreslagit om de nya arvodena har jag inte ett dugg med att göra, detta är ett förslag från den nuvarande majoriteten, utan inblandning från mig.
Ingen blir väl särskilt förvånad att man måste rätta dig igen, men det börjar bli lite pinsamt, men inte för mig
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 14 Dec 2014
Definiera "skitsaker", Owe Fröjd. Nu är många (svepande som vanligt och oklart) som kommenterar här på Portalen: Rättshaverister, näthatare och fyllon, allt enl. Bålsta-partiets Owe Fröjd. Förmodligen tycker de andra partiledarna likadant annars skulle de ha stoppat Fröjd för länge sedan från att uttala sig på Portalen. Och detta vill Fröjd att man ska gå och rösta på!
avatar
Krister Karlsson 14 Dec 2014
Om jag t.ex. går och röstar i kommunvalet så har jag godkänt en idé om fritidspolitiker som bara ser till sina egna intressen och som ljuger om bättre kontakter med medborgarna. Och en kommundirektör som kallar folk för rättshaverister. Fröjds senaste är "näthatare." Nej, det är omöjligt. Kanske inte bara alkolås utan också lögndetektor skulle vara fint. Prat om "vissa" osv. går inte hem. Tala klarspråk. Jag personligen kommer aldrig att rösta i kommunvalet. Inte så länge vi har dessa fritidspolitiker. Är det inte förtal av den grövre sorten att antyda att någon som skriver här inte skulle vara nykter utan behöver alkolås? Jo, det är förtal.
avatar
Owe Fröjd 14 Dec 2014
Jag har inte påstått att någon särskild person här på portalen skriver onykter, och även om det är så spelar det ingen roll gör mig som inte dricker något alls.

Jag skrev:
"
Kul inspel, nytt tangetnbord som julklapp:)) Precis som en del personer som debatterar på nätet borde önska sig ett alkolås till sin dator:)"

Det är väl allmänt känt att det under åren har skrivets på fyllan på nätet (inte portalen, nätet!!) som personer måste ta avbön från i efterhand, har du inte hört talas om det?

Och röstar man inte i kommunvalet äger man inte heller rätten att klaga, tycker jag!
Om man inte är nöjd med nuvarande partierna och verkligen vill förändra något kan man ju alltid starta ett nytt parti och delöta i debatten på riktiget:))
avatar
Krister Karlsson 14 Dec 2014
Jag röstar blankt, Owe Fröjd. Skälen till det har jag redan angivit. Däremot röstar jag i riksdagsvalet, på riktiga politiker. Jag tycker vi har nog med små kostsamma partier och behöver inte belasta samhället med ytterligare ett. Du vill inte precisera vad du menar med "skitsaker." Jag ägnar mig för min del inte åt skitsaker. Jag uppfattar dig som en vindflöjel rent politiskt. Betr. alkolås så är det en insinuation från din sida. Det finns många som går på AA-möten här i Bålsta precis som på många andra orter. Tror inte de uppskattar dina lustigheter. Vad blir ditt nästa skämt? Väntar med spänning. Jag förutsätter att man alltid skriver helt nykter. Goes without saying. Avslutningsvis: man har fullständig rätt att uttala sig även om man röstar blankt, även om du vill styra varje debatt åt ditt håll. Man får gå till Svenska kyrkan även om man har gått ur den! Man är ändå välkommen där. Man får också hjälp och stöd av diakoner fast men har gått ur kyrkan!
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 12 Dec 2014
Tror många som skriver här ska önska sig ett efternamn i julklapp också.
Reply Tummen up Tummen ner
-4
Rapportera som olämpligt
avatar
Alex 12 Dec 2014
Roos
avatar
Krister Karlsson 13 Dec 2014
Hr. Roos, jag tycker kommentaren om tangentbordet vara ganska fyndig och humoristisk. Det för mig osökt in på en annan kommentator: Hr. Fröjd. Han skriver så bläckpatronerna hoppar i vädret. Nu är vi näthatare också, förut var det bara rättshaverister. Nej, tacka vet jag Hattarna och Mössorna under Frihetstiden på 1700-talet. Då var det riktigt liv i luckan.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Leif Sjöborg 13 Dec 2014
OM FULLMÄKTIGE FATTAR BESLUT OM SINA EGNA HÖJDA ARVODEN SÅ KOMMER BESLUTET ATT ÖVERKLAGAS BEROENDE PÅ JÄV. REAGERA REVISORER, MFL !!
avatar
Owe Fröjd 14 Dec 2014
Leif, överklaga?? läste du inte mitt förra inlägg?, sedan kan man ju tycka vad man vill om detta.

Vem skall "lönesätta" politikerna om inte den högsta ledningen, kommunfullmäktige, gör det? precis lika som lönesättningen går till i ett privat företag, det är inte något annat företag som lönesätter, inte heller är det "kunderna" som lönesätter och VD lönesätts av den valda företagsstyrelsen, snarlikt hur det går till i en kommun.
(om pengarna inte räcker så höjer kommunen skatten/sparar på annat och företaget höjer priserna/sparar på annat, om kunderna inte gillar det byter man affär/politisk majoritet:)))

Se lagtexten:

Kommunlagen 3 kap.

Fullmäktiges uppgifter:
9 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst
1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och
9. extra val till fullmäktige.
avatar
Leif Sjöborg 15 Dec 2014
ENL KOMMUNLAGEN 6KAP 24-25 § OM JÄV STÅR DET TYDLIGT ATT FÖRTROENDEVALD INTE FÅR MEDVERKA I BESLUT SOM GAGNAR HONOM/HENNE MFL./ MM. VAKNA NI JÄVIGA POLITIKER O REVISORER!!
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 15 Dec 2014
Men Leif

De som redan är valda på vissa platser kommer själklart inte att delta i besluten som berör dom själva, så har det alltid varit och är fortfarade, dessa påkallar jäv innan beslut och får inte delta i debattan, en självklarhet.
Kolla alla gamla protokoll eller kom på mötet i kväll så får du se att det är på detta sättet oich att det alltid har skötts och kommer att skötas på detta sätt
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 14 Dec 2014
Owe,
Apropå bestämmelserna om arvodesersättningar. Inledningsvis kan konstateras att din jämförelse med näringslivet haltar betänkligt. Det är inte enbart företagens löneförhandlare som sätter lönen. Över dessa grupper står fackföreninger, branschförbund m.fl. som styr förhandlarnas löneutrymmen. M.a.o. löneförhandlarna har begränsat utrymme för sitt agerande. Betr. din referens till kommunallagens kapitel 3 kan jag inte se att någon punkt belägger din uppfattning. Snarare kan man påstå att den tillämpning som sker här i Håbo kommun inte har något berättigande. Pröva frågan juridiskt! Jag tror inte att fullmäktiges agerande håller. Avslutningsvis vill jag kommentera ditt inlägg om ”omställningsbidrag”. I Håbo kommun tar makthavarna ansvar. Genom att hoppa fallskärm.3
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 14 Dec 2014
Owe,
Ett tillägg. Läste inte ditt inlägg inom parentesen. Trodde det var någon ny lustighet från din sida. Men jag misstog mig. Det du skriver bekräftar den uppfattning många har om vissa politiker. Man sitter som förtroendevald för att ”sko” sig själv. När man skall ”lönesätta” politikerna tycks gälla, citat ”Om pengarna inte räcker så höjer kommunen skatten/sparar på annat”. Nu vill man spara på färdtjänsten, men att spara på arvodena för våra politiker, det kommer aldrig på fråga. Det var ett intressant avslöjande du som politiker gjorde. Tidigare är det ju bara kommuninnevånare som framfört den här misstanken som du nu bekräftar. Jag hoppas att det finns några politiker som skäms över avslöjandet från Owe Fröjd, Bålstapartiet. Bekräfta det i så fall med ett inlägg på HåboPortalen.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Owe Fröjd 15 Dec 2014
Jan-Erik,
Det VAR ironi, synd att du missuppfattade detta:))
avatar
Leif Sjöborg 14 Dec 2014
VAKNA POLITIKER; DEN MOT SKATTEBETALARNA FELAKTIGA HANTERINGEN AV HÖJDA POLITIKERARVODEN OCH ETT NYTT OPPOSITIONSRÅD, MM ÄR ATT JÄMFÖRA MED JÄV, OPARTISKHET OCH KORRUPTION. ALLA BESLUT KOMMER ATT ÖVERKLAGAS TILL BERÖRDA INSTANSER!! DÄRFÖR SKA DESSA ÄRENDEN TAS BORT FRÅN ERA BESLUTSPUNKTER!!
avatar
Leif Sjöborg 14 Dec 2014
Om kommunfullmäktige fattar det felaktiga beslutet om höjda arvoden mm så ska NI ÖVERKLAGA BESLUTET TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA!! MER INFO KOMMER!!
avatar
Håkan Sundström 15 Dec 2014
Håller med dig Leif till 100%. Det måste bli slut på inflationen av politikers arvoden. Det är helt groteskt att de själva ska bestämma sina arvoden som de gjort sen lång tid tillbaka. Att betala 2,5 Mkr för ett oppositionsråd som inte ger något mervärde för skattebetalarna är helt fel. Det fullmäktige skull tillsätta är ett finanskommunalråd skulle ge ett högre mervärde för medborgarna i Håbo kommun.
Jag hoppas att du Leif håller i detta och anmäler Håbos kommunpolitiker för jäv om beslutet blir vad de själva föreslår. Nivån på arvoderna fanns före valet men de vågade inte offentliggöra dem med risk att de skulle förlora valet.
Politikerna har höjt skämsfaktorn till nya nivåer.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Leif Sjöborg 15 Dec 2014
Politikernas utsugar-envälde gentemot skattebetalarna i HÅBO är ett sorgligt kapitel i Håbos historia. Men sista ordet är långtifrån sagt!! Alla beslut överklagas!! Och valrörelsen börjar NU!
avatar
Nihad Hodzic 21 Dec 2014
Skriver inte så ofta men när saker har tendens att få orimliga proportiner så får jag lust att göra detta. Att politikerna har beslutat om arvoderingen är ingen konstighet då det är den politiska nivå som är högsta beslutande organ på riksnivå, landsting- eller i en kommun, därav förvåning när man tycker att det är fel. Även med två politiker som skulle vara heltidsarvoderade och de nivåerna på övriga poster, så är det ingen stor kostnad om man tittar på den totala ekonomin. Dessa pengar tar man lätt in genom fler bra underbyggda beslut med större insyn. Politikerna måste vara mer engagerade dvs kunna avsätta mer tid för politisk arbete utan att inskränka på egen ekonomi, annars riskerar vi att ha bara politiker i övre åldern. Konstigt att folk inte köar för att få vara politiker när villkoren är så himla bra. Det är klart att det man åstadkommer ska vara viktigast och får vi inte sjysta villkor vad gäller ersättningar, mötestider, påverkansgrad och annat viktigt, blir det ingen märkvärdig omsättning bland de lokala politiker heller och med det missar vi att få in fler idéer och inriktningar.
Jag personligen ser mer fram emot vad som kommer att hända med Håbos utveckling , skola, företagande, bostadsbyggande mm än vad en och annan politiker får i arvode. Det är utifrån det man borde vara bedömd när man kommer att summera en mandatperiod tycker jag.
avatar
Krister Karlsson 24 Dec 2014
Dags att avskaffa kommunalråd. "En galjonsfigur tärd av det yrande skummet." Nej, inte ens det. Bara en galjonsfigur utan reell makt. Dessutom har det kommit in för mycket divalater i ämbetet som sådant.
avatar
Pål Christophersen 22 Dec 2014
Du skriver :"Jag personligen ser mer fram emot vad som kommer att hända med Håbos utveckling , skola, företagande, bostadsbyggande mm än vad en och annan politiker får i arvode"


Ja - men det är kanske en sammanhäng mellan det och det att man nu vill rasera skolorna i Bålsta för att man inte har råd att behålla Västerängskolan och Gransäterskolan som dom är i dag ?
avatar
Håkan Sundström 22 Dec 2014
Nihad.
Jag håller inte alls med dig i ditt försvar av de höga politiska arvoderna i Håbo. Du är själv politiker i Håbo och strävar som alla andra politiker om högre arvoden. Kan du förklara varför vi ökar kostnaderna med 1,5 Mkr här i Håbo, svaret är enkelt, det är politikerna själva som bestämmer nivån på beloppet och så görs det i alla kommuner med stora variationer inom Sveriges kommuner.

Kan du också förklara varför ett oppositionsråd som vägrar att prata med alla oppositionspartier ska ha över 525 000 i årsarvode. Är man satt som oppostionsråd så ska man prata med alla partier som inte tillhör makten annars ska man inte ha den positionen, då har man den för det egna partiet och presenterar endast det egna partiet. I Håbo har vi dessutom ett oppositionsråd som får utnyttja tiden till vad som passar vederbörande, något krav på prestation finns inte, de har ej heller något krav att uppfylla satta mål därför att det existerar ingen arbetsbeskrivning.

Kan du också förklara varför KFO får lägre ersättning under denna period i jämförelse med förra valperioden, det skiljer drygt 22000kr på årsbasis, kan det möjligtvis vara personrelaterad? Det finns mycket mer att tycka i detta ärende, politikerna är definitivt ingen låglöne grupp i förhållande till andra grupper i samhället men de sköter sina egna arvoden själva.
totalt: 21 | visar: 1 - 21

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2748