Hem | Politik | Arbetsbeskrivning som inte fanns men som kanske blir en uppdragsbeskrivning

Arbetsbeskrivning som inte fanns men som kanske blir en uppdragsbeskrivning

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Inget fel på våra lokala politikers fantasi för att motivera varför de ska höja sina arvoden, eller varför man tillsätter en ospecificerad oppositionsråd till en kostnad av 750 000kr per år betald av kommuninvånarnas skattepengar.

Agneta Hägglund (S), ospecifierad oppositionsråd Agneta Hägglund (S), ospecifierad oppositionsråd


Agneta Hägglund (S) fortsätter att lyfta en fet månadslön utan specifikation på vad hon ska uträtta för dessa skattepengar. Våra övriga politiker är tysta, de som annars har så många synpunkter månader innan valet. 
De har inte heller någon brådska att formulera Aggneta Hägglunds göromål. Först skulle en arbetsbeskrivning komma i april hette det, men enligt kommunstyrelsens beslut i slutet av maj kommer kanske det på Kommunfullmäktiges möte den 25 juni.

Men då heter det uppdragsbeskrivning och inte arbetsbeskrivning, som det står i det bifogade dokumentent. Vill inte våra förtroendevalde förknippas med "arbete"?

Här kommer oppositionsrådets arbetsbeskrivning

Oppositionsrådet företräder den politiska oppositionen, och skall vara demokratins kvalitetssäkring genom att säkerställa att de regerande följer de demokratiska spelreglerna.

3 § Oppositionsråd:

a) Oppositionsråd, tillika ledamot av kommunstyrelsen svarar tillsammans med KSO för samordningen av kontakterna mellan majoriteten och oppositionspartierna och beredning av ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.
b) Vid sammanträden i styrelser och nämnder där partier i opposition saknar representation eller insyn svarar oppositionsrådet för att vidarebefordra relevant information till berörda gruppledare.
c) Oppositionsrådet företräder i första hand Håbo kommun, i andra hand samtliga partier i opposition och i tredje hand det egna partiet eller eventuell politisk samverkan.
d) Oppositionsrådet har till uppgift att kalla till gruppledarmöte med oppositionen inför fullmäktigesammanträden, där så erfordras, för att informera i frågor där inte alla gruppledare har samma information.

Så länge skulle kunna en nyutexaminerad sekreterare klara av dessa uppgifter, men du tror kanske att Agneta Hägglund måste göra (inte jobba!) mycket mycket mer för att få den månadslönen hon lyfter på 43.575 kronor?
Nej, det var allt hon behöver göra som uppdrag. Slut!

Uppdragsbeskrivningen kan du läsa i sin helhet om du klickar på filen under texten.

Attila Gal
HåboPortalenPrenumerera på kommentarer Kommentarer (31 Skickat)

avatar
J.P. 03 Jun 2015
Kan någon med insyn göra en uppskattning av tidsåtgången per månad i punkterna a-d?

a= XX timmar
b= XX timmar
c= XX timmar
d= XX timmar
-----------------------------
Totalt XX timmar/ månad
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 05 Jun 2015
Du anonyme frågeställare kanske kan var lite tydligare i frågan som är nonsens för en del. Owe Fröjd (Båp) har ansett här på HP att ett oppositionsråd inte behövs men nu hjälper han oppositionsrådet att fortsätta genom att ge det ett annat namn! Otroligt. Grönköping. Hur ska en enda människa kunna lyssna och tro på politiker efter detta?
avatar
Owe Fröjd 06 Jun 2015
Hej Krister
Efter över 30 år som fackligt förtroendevald kan jag arbetsrätt hyfsat bra, därav att jag ville nämna detta med rätt namn, detta är ett uppdrag inte ett arbete, arbetsrättsligt sett.
Sedan känns det "så där" att bli personligt påphoppad av andra när man försöker att svara seriöst till andra som ställt en relevant fråga.

Men jag börjar bli van att detta forum mest verkar vara till för ett fåtal personer som vill passa på att ge spydiga kommentarer, tänka negativt, kränka, nätmobba eller på annat sätt uttrycka missnöje över sitt och andras liv.

Det hade varit roligare och trevligare om detta forum hade använts till att ställa frågor, debattera aktuella frågor utan att hela tiden friskera att bli kränkt eller påhoppad av ett fåtal personer. Jag vet att många politiker inte vill debattera här på detta forum på grund av detta, vilket är synd.
avatar
Krister Karlsson 06 Jun 2015
Läs Attila Gals artikel en gång till. Då förstår man att politikerna inte vill debattera. De vågar inte.
avatar
Krister Karlsson 06 Jun 2015
Är då inte red. Attila Gals artikel om Uppdragsbeskrivningen ett enda långt påhopp?
avatar
Owe Fröjd 06 Jun 2015
Ja Krister, det är säkert många som tycker det, personligen vill jag inte kommentera min inställning i ditt påstående/fråga
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Muppe 07 Jun 2015
Gäsp....
avatar
Krister Karlsson 06 Jun 2015
Antingen är man för eller emot ett Oppositionsråd. Owe Fröjd har varit emot. Men nu detta. Dubbla budskap alltså. Om Owe Fröjd hela tiden ska dra harangen om påhopp osv. så kan ingen till slut yttra sig här. Jag har inget uppsåt med något påhopp men vill visa på dubbelmoralen bland er politiker.
avatar
Håkan Sundström 04 Jun 2015
En mycket relevant och bra fråga, men du kommer aldrig att få något svar från politikerna som etablerat positionen OPPOSITIONSRÅD. De vet helt enkelt inte själva vad ett oppositionsråd ska göra och ansvara för. Detta är helt enkelt ett sätt att klia varandra på ryggen för framtiden.

Hoppas att HP ordnar en undersökning huruvida vi skattebetalare är beredda att tillsätta ett oppositionsråd till en kostnad av 750.000kr per år som inte ger något mervärde för medborgarna.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 03 Jun 2015
Det framgår inte här i uppdragsbeskrivningen men i beslutet om att tillsätta ett oppositionsråd är arbetstiden satt till 75% av heltid.

Detta sagt utan värderingar på ett opositionsråd eller dennes arbetstid, den frågan har Bålstapartiet redan tidigare klargjort sin inställning i.

Sedan så är det ju ingen anställning enligt lagens mening utan ett politiskt uppdrag utan någon anställningstrygghet eller gällande kollektiavtal, därav Bålstapartiets förslag att kalla det uppdragsbeskrivning i stället för arbetsbeskrivning
avatar
Håkan Sundström 06 Jun 2015
Owe
Du har inte besvarat huruvida oppositionsrådet har en heltidstjänst eller en 75% tjänst som du påstått i tidigare inlägg.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Johan 04 Jun 2015
Hej Owe!

Hur mycket har du erfarit, som oppositionsparti, av punkterna a-d från oppositionsrådet under dem senaste månaderna då oppositionsrådstjänsten var tillsatt?

Hur många procent är den förväntade arbetstiden för en gruppledare? För om oppositionsrådet ska främst representera kommunen, sedan oppositionen (av en 75%-ig tillsättning), ja, hur många procent blir då kvar till det egna partiet?
avatar
Owe Fröjd 05 Jun 2015
Hej Johan
Enligt beslutet så är en gruppledares arvode 8 % av ett kommunalråd. Då kommunalrådet har 100% så innebör detta uppdrag ca 3 timmar i veckan (förutsatt en kommunal arbetsvecka på 38 timmar)
avatar
Håkan Sundström 03 Jun 2015
Owe
I beslutet för oppositionsrådet står det att uppdraget omfattar heltid med 75% av bas.
Ha en bra dag.
avatar
Håkan Sundström 03 Jun 2015
Har också läst det nya förslaget som nu heter uppdragsbeskrivning i stället för arbetsbeskrivning som politikerna lovat att utforma.
Jag måste säga att det finns ingen begränsning i våra politikers fantasi när de döper om dokumentet till uppdragsbeskrivning i stället för arbetsbeskrivning. Kan det möjligen bero på att oppositionsrådet har inga arbetsuppgifter utan bara ett uppdrag i 4 punkter. Dessa 4 punkter i uppdragsbeskrivningen motiverar inte ett kostnad på 750.000 kr per år av våra skattepengar. D.v.s en kostnad på hela 3 Mkr för hela mandatperioden.
Jag skulle vilja att det görs en omröstning bland medborgarna i Håbo om de tycker att vi ska avlöna ett oppositionsråd till en kostnad av 3 Mkr under valperioden när kommunens ekonomi är så urusel. Dessa 3 Mkr borde läggas på något vettigare, tex skolan som inte visar så bra resultat.
avatar
Leif Sjöborg 03 Jun 2015
Hela dokumentet kring oppositionsråd är rent girigt bedrägeri mot skattebetalarna!! Ett ev. beslut kommer att överklagas tills rättelse skett!!
avatar
Leif Sjöborg 03 Jun 2015
Agneta!! Kommungranskarna i Uppdrag Granskning är mycket intresserade av giriga politiker som skor sig på skattebetalarnas bekostnad så LYCKA TILL i PROGRAMMET!! ELLER AVGÅ NU!!
avatar
Leif Sjöborg 04 Jun 2015
Socialdemokraterna I HÅBOs nya strategier verkar vara GIRIGHET, PENNINGBEGÄR OCH MAKTGALENHET!! NYVAL ÖNSKAS I HÅBO!!
avatar
Attila Gal 04 Jun 2015
Här kommer ett utskrift från Kommunfullmäktiges sammanträde 23 mars 2015, då oppositionsrådsposten redan var tillsatt:

Håkan Sundström (HS) ställde frågan till Agneta Hägglund (AH) om samarbetet med dem andra
oppositionspartier, där bland annat med Sverigedemokraterna:

AH: - Jag förstår inte riktigt hur du menar! Vadå samarbete? Vi är ju två olika partier.

HS: - Ja, men du är en oppositionsråd, och oppositionsråd ska ju hantera hela oppositionen, och Sverigedemokraterna tillhör ju också oppositionen och vad jag har förstår i insändarna så har ni ingen kommunikation alls, det har det via insändare ingen annans. Stämmer det?

AH: Ja, stämmer och stämmer...alltså jag har sagt från den talarstolen tidigare att, eh, att oppositionsrådet ska vara att jobba med politiken, och, öh, kontrollera majoriteten, det är inte att samarbeta med alla, hela oppositionen, vi är ju tre olika partier i oppositionen, öh, fyra.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uppdragsbeskrivning kommer eventuellt i juni, så frågan som bör ställas, kanske främst för kommunalråd Carina Lund (M) är vad har oppositionsrådet tillfört under dessa månader för demokratin och medborgarna i Håbo?

Attila Gal
HåboPortalen
avatar
Attila Gal 07 Jun 2015
Hej Owe!

Betyder det att Oppositionsrådets arvode på 43.575 kronor avser ett uppdrag på 75%?
Dvs motsvarar en heltidslön på 58 100 kronor?
avatar
Owe Fröjd 07 Jun 2015
Attila

Nej, jag var otydligt tidigare, det om fattar 75% av kommunalarådets lön men avser heltid, och kommunalrådet har vad jag vet inte något tidsmått alls på sitt uppdrag, det kan vara hur mycket eller litet som helst!!!!
avatar
Håkan Sundström 07 Jun 2015
Owe
"Nej, jag var otydligt tidigare"? Bra att du rättade till ditt tidigare uttalande. Nu återstår att få svar på vilka arbetsuppgifter/uppdrag vårt oppositionsråd arbetat med från tillträdelsedagen och som hitintills kostat oss skattebetalare 375 000 kr?

Ha en bra kväll
avatar
Attila Gal 07 Jun 2015
Tack Owe, då vet jag det!
avatar
Krister Karlsson 08 Jun 2015
Bra med en undersökning om var medborgarna står i en fråga. Men varför ska det vara på engelska? Poll och Vote? Går det inte lika bra med Rösta. Mitt fackförbund har på nätet Månadens fråga. Samma upplägg som på Håbo Portalen. Varje månad alltså en fråga som har blivit het och som man kan se vad folk anser. Bra idé.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Attila Gal 08 Jun 2015
Svaret är tämligen enkelt.. svenska ord som skulle motsvara dessa engelska varianter är enkät, rösta, omröstning tex. Någonstans i programmet blir det felkod när det gäller att tolka dessa tecken och istället öåä får man en massa konstiga tecken, så det blir ännu konstigare text.

Kom med förslag på ord som erätter Poll och Vote där det inte förekommer äöå så fixar jag resten.

Med vänlig hälsning
Attila Gal
HåboPortalen
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 08 Jun 2015
Polls show that the party is losing support. Nej, jag har ingen teknisk lösning. En av åtskilliga frågor från mitt fackförbund är t.ex. "Har du förtroende för den nya kulturministern?" Varje månad en ny fråga alltså.
avatar
Owe Fröjd 08 Jun 2015
Poll = Tyck till

Vote = Skicka
avatar
Attila Gal 08 Jun 2015
Bra jobbat Owe!
Hm, nu måste jag bara hitta filen i strukturen som styr språket...

Attila
avatar
Krister Karlsson 08 Jun 2015
Agneta Hägglunds uppdrag är att mingla med de besuttna, borgarklassen, samhällets överskikt, socialgrupp 1, societeten, varför anser hon att hon är socialdemokrat? Hos henne finns ingen passion för politik överhuvudtaget. Ja, det är förstås bara min enkla mening. Något svar från det f.d. kommunalrådet lär aldrig inkomma här i alla fall.
avatar
Carro 13 Jun 2015
Vem är ansvarig utgivare för denna sida?
Tycker allt mer detta liknar trams och fula påhopp. Gränsen för förtal är inte långt bort!
avatar
Krister Karlsson 13 Jun 2015
Återigen en anonym tyckare. Ingen orkar bry sig. Har man inte respekten för andra att skriva sitt namn, så skriv helst inget alls. Det är min mening i alla fall. En politiker som Owe Fröjd borde inte ge andra "på skallen" heller. Men han är som vanligt totalt motsägelsefull. Jag ser alla minuspoäng som jag får som en komplimang. Att anställa ett f.d. kommunalråd som oppositionsråd på så lösa boliner är ett utslag av nepotism. En sådan lön/arvode för ingenting. Nej, det är vansinnigt!
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
totalt: 10 | visar: 1 - 10

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2762