Hem | Politik | Förtal eller medvetet angrepp på demokratin?

Förtal eller medvetet angrepp på demokratin?

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Med denna titel hittade HåboPortalen följande inlägg på Socialdemokraterna i Håbos hemsida (daterat 13 juni), där partiet, utan underskrift, kritiserar de, som kritiserade beslutet att utse ett oppositionsråd i Håbo, som i det fall råkar vara just Agneta Hägglund (S).

Agneta Hägglund (S), fortfarande ospecifierad oppositionsråd Agneta Hägglund (S), fortfarande ospecifierad oppositionsråd


"Det har i olika sammanhang förts en bitvis hätsk debatt, sedan kommunfullmäktige i Håbo i december beslutade att det skulle inrättas ett uppdrag som oppositionsråd på deltid. En kommunmedborgare har även överklagat fullmäktiges beslut hos Förvaltningsrätten, men i domen konstateras att ”rätten finner att det inte är visat att en sådan tjänst går utöver fullmäktiges befogenheter eller annars strider mot lag”. I debatten har även ifrågasatts beskrivningen av uppdragets innehåll. Med anledning av detta vill Socialdemokraterna i Håbo göra följande kommentar.

Att vara oppositionsråd, eller för all del kommunalråd, är faktiskt inte ett sedvanligt arbete utan just ett förtroendeuppdrag. Att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde i maj beslutade att använda begreppet ”uppdragsbeskrivning”, när man beskriver uppdragets innehåll, är på inget sätt märkligt. Att dokumentet ursprungligen kallades arbetsbeskrivning har väl närmast att göra med att just det begreppet användes i fullmäktigedebatten. Det betyder däremot inte – som vissa debattörer ironiskt påstår - att uppdraget inte är förknippat med ordentligt med arbete. Jobbet består till mycket stora delar av att kommunicera åt många olika håll: internt i det egna partiet, med de politiska meningsmotståndarna, med regionala och centrala myndigheter, föreningar, medborgare. Det är rent kränkande att ironisera över att de hel- eller deltidsengagerade politikerna inte vill arbeta!

Varför ska det då finnas heltidsarbetande politiker i Håbo och andra kommuner. Jo, av det enkla skälet att det kommunala arbetet och den kommunala utvecklingen – som numera är en ytterligt komplicerad och mångfacetterad apparat - ska styras av politiken och inte av tjänstemän. Det är ju faktiskt det som kallas demokrati! Och att kommunfullmäktige för ett halvår sedan beslutade, att det ska finnas ett oppositionsråd, är faktiskt ett uttryck för att man vill befästa och fördjupa det demokratiska inslaget i kommunen. Alla partier, inte bara de som sitter vid den s k makten, ska ha rimliga möjligheter och förutsättningar att vara ordentligt insatta i alla viktiga frågor inför nödvändiga beslut. F ö är ju situationen i kommunen sådan, att den styrs av en politisk minoritet, vilket i än högre grad motiverer att den politiska oppositionen ges realistiska förutsättningar att fungera effektivt!

Avslutningsvis skulle det kännas hälsosamt, om debatten i de här frågorna kunde föras på ett mer sakligt och sansat sätt i stället för den ironiska och ibland nästan hatiska ton som präglar en del inlägg. Att idiotförklara människor, som med stort engagemang tar en stor del av sin fritid i anspråk för att bidra till att Håbo kommun ska fortsätta utvecklas på ett positivt sätt, slår bara tillbaka på de som författar dessa inlägg. De kan ju också fundera över vilka alternativen skulle vara!

Socialdemokraterna i Håbo"

Källa: http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/uppsalalan/Nara-dig1/Habo1/

Attila Gal
HåboPortalenPrenumerera på kommentarer Kommentarer (16 Skickat)

avatar
Attila Gal 07 Aug 2015
Om det är förtal: anmäl. Det kunde även heta: medvetet angrepp på kommunens ekonomi!

Min fråga är samma som sist (fortf. utan svar): Varför ska man betala två lärarlöner till en politiker som "...med stort engagemang tar en stor del av sin fritid i anspråk" ? För att det är ett förtroendeuppdrag?

Sedan att det utsedda oppositionsrådet ansåg inte, i alla fall i början, att hennes uppdrag innebär att samarbeta med Sverigedemokraterna....ja, det var definitivt ett angrepp på demokratin!
avatar
Krister Karlsson 08 Aug 2015
Kommunalrådet Carina Lund (m) antydde vid kommunfullmäktige i Skokloster den 15/6 att politik är svårt och inget för vem som helst. Betyder det att politiken är förbehållen ett fåtal invigda och att det är svårbegripligt och mystiskt? Besitter våra lokalpolitiker fördolda kunskaper som vi vanliga medborgare inte begriper? I senaste numret av Ena Håbo Tidningen kan man läsa en insändare som ställer frågan: Behöver vi verkligen en kommunchef? Själv kan jag instämma helt med denna insändares synpunkter. På tv-kanalen Axess TV hörde och såg jag för en tid sedan ett föredrag av f.d. domaren Krister Thelin som bestämt menade att ordningspolis och trafikpolis är ett politiskt ansvar. Våra lokalpolitiker ansvarar för dessa frågor. Medborgarna "vill inte ha det så här!" Syftande på obefintlig trafikpolis och allmän oordning. Han menade också att "vardagsbrottslighet" är ett förskräckligt ord och uttryck. Det finns inga vardagsbrott. Det finns bara brott. På mötet före valet med pensionärer på Skeppet ställde jag frågan: behöver vi politiker i kommunen egentligen? Frågan kvarstår. Jag tar inte åt mig på något sätt av nedsättande uttryck från den nu f.d. kommundirektören som kallade en del medborgare för energitjuvar och rättshaverister . Jag ifrågasätter liksom ovanstående insändare i Ena Håbo Tidn., om vi överhuvudtaget behöver en kommundirektör eller en kommunchef eller ett oppositionsråd. Det är beklämmande att läsa socialdemokraternas försvarstal som Attila Gal lagt ut här ovan. Tack för ordet!
avatar
Krister Karlsson 11 Aug 2015
Öppen fråga till Carina Lund (m): Kan vi pensionärer handla på Ica? Kicks som ligger bredvid har återigen blivit rånade. Kommer en vakt att stå utanför Ica och Kicks? Tänker Kicks flytta till en annan ort med större säkerhet? Ska vi och butiksägare riskera våra liv när vi går och handlar i Gallerian? Gallerian ser ut som en öde vilda västern-håla med tomma butiker och ständigt utsatt för rån. Vad tänker kommunalrådet göra? Ska vi invånare flytta till annat ort, Carina Lund?
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 08 Aug 2015
Instämmer med Attila Gal. F.d. kommunalrådet ska inte tala om kränkningar. Kom. dir. f.d. tog priset i förtal och bespottning av skattebetalarna i Håbo kommun. Vi behöver inte lokalpolitiker som sitter kvar år efter år efter år. Man blir inte krönt till kommunalråd! Eller oppositionsråd! Hade det f.d. kommunalrådet arbetat inom näringslivet hade hennes bana varit avslutad nu. Vederbörande har åstadkommit för lite och kostar för mycket. Detta är min uppfattning.
avatar
Krister Karlsson 11 Aug 2015
Vad kommer oppositionsrådet att göra åt brottsligheten i Bålstas Galleria? Ska vi handla i Gamla Bålsta? Vad finns för trygghetsskapande åtgärder att föreslå från oppositionsrådets sida? Snart finns inga butiker kvar i Gallerian. Vilka vill då bo i Bålsta?
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 11 Aug 2015
Genom Attila Gal och Håboportalen fick jag ta del av Socialdemokraternas hemsida. Inlägget som var anonymt förvånar mig. Vågar man inte stå för sina uttalanden ens i sitt eget parti? Är man så säker i sina uttalanden så borde man väl föra fram dem i de forum där man är kritiserad. Något sådant sker överhuvudtaget inte från Håbo kommuns styrande politiker. Inom reklamen sägs, apropå påverkan ”Syns man inte, finns man inte”. Inom Håbo-politiken tycks gälla, när det gäller kritiska frågor, ”Tiger man, finns inte frågan”.
Vidare, beskrivningen av rollen som oppositionsråd förefaller inte vara genomtänkt. Inledningsvis, alla politiker sitter väl på ett förtroendeuppdrag? Har oppositionsrådet ett förtroendeuppdrag som är större än andra politikers? ”Jobbeskrivnngen” är rent löjeväckande, det visar med all tydlighet att skribenten inte förstått rollen som oppositionsråd. De här beskrivna ”jobben” är mer av gruppledaruppdrag och inget annat. Det officiella regelverk som beskriver oppositionrådets roll säger att, i kommuner där majoritetstyre föreligger kan oppositionråd inrätttas för att minoriteten skall få möjlighet att erhålla samma information som den styrande majoriteten. Detta i tanke på representation i fullmäktige och andra nämnder. I Håbo kommun föreligger inte det behovet. Minoriteten här representeras av ett majoritetsparti ( S ) och några minoritetspartier. Sammantaget är denna minoritet väl representerad i både fullmäktige och nämnder vilket gör att ett oppositionsråd här har ingen uppgift. Därav de många frågar, ” Behövs ett oppositonsråd? ”. Något svar från våra styrande politiker har ännu ej kommit.
Skribenten skriver också, citat ”. . . . att det kommunala arbetet och den kommunala utvecklingen . . . . . . . . ska styras av politiker och inte av tjänstemän. Det är ju faktiskt det som kallas demokrati! ” slut citat. Att kalla det för demokrati visar bara hur skribenten och kanske övriga socialdemokrater här i Håbo ser på tillvaron. Demokrati betyder, översatt från grekiskan, folkmakt, dvs. folkets makt. Men, hur ska det gå till? Här i Håbo lyssnar inte våra styrande förtroendevalda på folket. Man besvarar inte ens de frågor som ställs i olika media, så någon demokrati existerar inte. Här tar de styrande politikerna egna beslut, utan förankring hos väljarna, någon folkmakt existerar inte. Svamlet om att att behovet av ett oppositionsråd skulle vara mer motiverat på grund av att kommunen styrs av en politisk minoritet är så korkat så man kan fråga sig ”om hissen gått ända upp”. Svamlet är mer att ”man ber för sin sjuka mor”.
Avslutningsvis tycker skribenten att det skulle kännas hälsosamt om debatten i de här frågorna kunde föras på ett sakligt och sansat sätt. Hur skall det gå till? Ingen av de styrande politikerna har besvarat någon av de många ärenden som förekommit, varken i HP eller annat media där ärendet ”dykt upp”. Hur ska man då debattera? Hur ska man kunna debattera mot dig? Du som i din egen politiska hemvist inte vågar skriva under med ditt eget namn. Du representerar inte den typ av politiker som jag förväntar mig som förtroendevald. Jag förutsätter inga högutbildade personer i den rollen. Däremot förväntar jag mig att de ska besitta sunt förnuft i sin politiska gärning. Den egenskapen saknas idag hos många av våra styrande politiker, vilket skapar ett politikerförakt.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Håkan Sundström 12 Aug 2015
Jag fick en liknande reaktion som Jan-Erik Härnkrantz på det anonyma dokumentet som Håbo socialdemokrater satt in på sin officiella hemsida. Att sätta in ett dokument utan signatur kan bara tyda på att Håbo socialdemokrater är ett parti i förfall. De betraktar sig själva som allenarådande och betraktar omgivningen som luft.
Jag förutsätteratt politiken svarar på Jan-Erik Härnkrantz artikel.
avatar
Owe Fröjd 13 Aug 2015
Som jag ser det är det Socialdemokraternas officiella synpunkter i denna fråga då den publicerats på deras officiella hemsida, den modereras ju av dom själva och dom står ju för det som skrivs på sidan.

Vem/vilka som skrivet den är för mig fullständigt ointressant och tämligen en intern angelägenhet som jag inte har med att göra, men kanske är det intressant för andra som vill "skjuta budbäraren" vilket är allt för vanligt på vissa sociala medier.

Det är väl innehållet som borde debatteras här, inte vem som fysiskt skrev det, och kanske rent av skrev det på uppdrag av partiets företrädare, vad vet jag?????
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 13 Aug 2015
Hej Owe
Du har rätt när du vill debatera innehållet och inte vem som skrivit dokumentet. Att ingen har signerat dokumentet kan ju tyda på att det socialdemokratiska partiet i Håbo saknar en ledare, d.v.s. partiet är i sönderfall efter att Pyry Neimi avgick som ledare.

Av innehållet att döma så är det ett kraftigt snyftande mot de kritiker som hade andra åsikter huruvida vi skulle införa ett oppositionsråd eller inte, trots att posten inte finns omnämnd i kommunallagen, utan är en konstruktion som politiken hittat på för gamla avgående politiker. Nu finns det ett beslut på att oppositionsrådsposten ska utvärderas i Juni 2016, så vi får väl ta kostnaden på drygt 1 Mkr utan något mervärde.89f06ecd
avatar
Owe Fröjd 14 Aug 2015
Håkan nu har du fel igen, i kommunallagen står det i 4 kap. 1§:

En förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd,
landstingsråd eller oppositionsråd eller en annan benämning
som fullmäktige bestämmer. Lag (2013:1053)


Hade det inte stått så hade Bålstapartiet haft en större chans att stoppa denna utnämning. Nu får vi se vad utvärderingen kommer fram till, men handen på hjärtat, om (S) och (M) tycker att det skall vara kvar så blir det så, i alla fall tills nästa val:))
Trevlig helg
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 14 Aug 2015
Owe,
Då, får vi alla som vill avskaffa posten som oppositionsråd utgöra en kraftig lobbing på Moderaterna att ändra åsikt, om de inte lyssnar är de rökta vid nästa val.
avatar
Krister Karlsson 13 Aug 2015
Nu gör sig Owe Fröjd (Båp) åter till talesperson för andra politiker. Är det högt och överbetalda oppositionsrådet helt utan egna argument. Vad är alternativet? frågas på Socialdemokraternas hemsida under rubriken "Förtal eller medvetet angrepp på demokratin?" Ja, alternativet är kanske att Agneta Hägglund inser att hon inte kommer längre som politiker i den här kommunen. Att åtminstone sluta låtsas att Håbo-Portalen inte finns. Det uppfattas, åtminstone av mig, som arrogant och överlägset. Det är inte tillräckligt "fint" att svara på något här. Hur kan man tillåta att en butik blir utsatt för rånare så många gånger som Kicks har blivit? Detta är ett politiskt ansvar! Vi vill inte ha det så här! Jag har svårt att tro att det finns ett "medvetet angrepp på demokratin". Däremot en trötthet på passiviteten från lokalpolitikerna i så många frågor. Man är också trött på att kallas "nättroll", "energitjuvar" och "rättshaverister". Politikerna ska tjäna medborgarna inte skälla ut dem.
avatar
Attila Gal 13 Aug 2015
Hej Owe!

Du kanske vet, med inblick i maktens korridorer, var debatten, "den sakliga och sansade", förs av socialdemokraterna och andra, i frågan? På deras sida finns det ingen möjlighet att kommentera och debattera.

Sedan tänker jag att debatten borde ha hållits kanske innan posten utlystes och bemannades, i sann demokratisk anda.

Attila Gal
avatar
Owe Fröjd 14 Aug 2015
Hej Attila

Debatten om oppositionsråd fördes under hela valrörelsen, i alla fall av oss i Bålstapartiet och av sverigedemokraterna i våra valstugor.
Den har även varit föremål för förhandlingar på uppdrag av kommunfullmäktige som var ett offentligt möte, protokoll har upprättas vid denna fullmäkteiberednings alla möten, allt är offentliga handlingar.
Det har även funnits möjlighet att ställa frågor under allmänhetens frågestund, eller i brev till alla partier/politiker om man så önskat.

Dock har detta inte dabatterats av andra politiker särskilt flitigt på denna portal, av väl kända orsaker

Trevlig helg
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Attila Gal 15 Aug 2015
Hej Owe!

Bra att det fanns diskussion, synd att den nådda inte allmänhetens dagsljus.

För övrigt måste vara skönt för en förtroendevald politiker att själv kunna avgöra på vilka medborgares frågor/inlägg ska hen svara samt i vilken media ska detta ske eller inte. Finns inte policy för sånt?

Bra att du ändrade uppfattning i fråga, för 2011 var det du som lämnade in Medborgarförslag för att "Ta bort nuvarande oppositions bidrag eller omvandla bidraget för en person som får en oppositionsroll på halvtid som ska bevaka majoritetens politik". Iofs ditt förslag var på halvtid, som kanske skulle räcka i sig.

Attila Gal
avatar
Krister Karlsson 14 Aug 2015
De kända orsakerna som Fröjd (Båp) relaterar till är för mig helt okända. Härska genom att söndra, tycks vara lokalpolitikernas melodi. Det är i högsta grad ett politiskt ansvar att se till att medborgarna kan gå och handla i köpcentret utan att få en yxa i huvudet av parasiter som lever på att stjäla saker från andra människor. Men är det inte nättroll som är på tapeten så är det "väl kända orsaker". Klyschorna tar aldrig slut. Är det att tjäna medborgarna? Politikerföraktet har ni skapat själva. Begär inte att folk ska gå och rösta också! Jag utgår ifrån att oppositionsrådet jobbar från klockan 08.00 - 17.00 varje dag. Samt att redovisning kommer på exakt vad som uträttas av det oppositionsrådet.
totalt: 4 | visar: 1 - 4

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2738