Hem | Politik | För sjutton gubbar, vilken kvinna!

För sjutton gubbar, vilken kvinna!

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Nu är fördelningen efter 2014 års val klar och de folkvalda är fördelade till de olika uppdragen inom politiken. Bland de folkvalda ledamöterna varierar engagemanget mellan 1-17 olika uppdrag.

Agneta Hägglund (S) oppositionsråd, har 17 olika uppdrag, enligt insändaren. Agneta Hägglund (S) oppositionsråd, har 17 olika uppdrag, enligt insändaren.


Ser man på utfallet, så ställer man sig frågan om vederbörande är väldigt duktig eller girig efter pengar. Ser man på utfallet bland riksdagsmännen så är det helt klart girighet som gäller och som avspeglar sig även bland kommunpolitikerna. Nästan alla uppdragen är kraftigt arvoderade där ersättare har samma ersättning som den ordinarie ledamoten därför att han/hon ska vara lika uppdaterad i de olika frågorna som ska behandlas i nämnder och styrelser.

I Håbo kommun har socialdemokraterna Agneta Hägglund sittande i 17 aktiva styrelser och nämnder, där man måste ställa frågan om vederbörande hinner med att göra ett optimalt arbete i alla styrelser och nämnder, dygnet har trots allt bara 24 timmar. Agneta Hägglund sitter i följande nämner och styrelser:

1. Oppositionsråd på heltid (40 tim per vecka).
2. Gruppledare för socialdemokraterna.
3. Ledamot i E.ON’s styrelse.
4. Ledamot i Håbo Marknads styrelse
5. Handikapprådet.
6. Kommunala pensionärsrådet.
7. Ledamot i räddningstjänsten Enköping/Håbo.
8. Ledamot i Kommunfullmäktige.
9. Kommuninvest.
10. Ledamot i kommunstyrelsen.
11. Ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott.
12. Ersättare i lönenämnden för Trosa/Håbo.
13. Ledamot i Mälardalsrådet.
14. Vice ordförande i Näringsutskottet.
15. Ledamot i personal och förhandlingsutskottet.
16. Ledamot i regionfullmäktige i Uppsala.
17. Ordinarie ledamot i Bålsta Ishockey styrelse.

Med alla dessa 17 uppdrag måste man ställa sig frågan om det är makten eller girigheten efter pengar som styr vederbörande. Kan verkligen en människa göra ett optimalt jobb med så många uppdrag? Är kompetensen inom socialdemokratin så låg bland medlemmarna att partiet styrs av en enda medlem? Se taxeringskalendern när ni tar ert ställningstagande.

Handlar det om makt eller är man girig efter pengar?

Håkan SundströmPrenumerera på kommentarer Kommentarer (49 Skickat)

avatar
Christian Johansson 20 Aug 2015
Hej.

Vill inte kommentera antalet uppdrag även om jag tycket det låter mycket på en person.
Varför delas det inte upp på andra inom (S)?.

När AH någon gång lämnar över till annan ledare finns risken att (S) i Håbo blir som KD på riksnivå när Alf Svensson lämnade.
Man har byggt upp partiet för mycket kring AH.
(Obs detta är ingen kritik mot AH:s politik eller person).

Med vänlig hälsning

Christian Johansson
avatar
Owe Fröjd 21 Aug 2015
För att bidra med lite sans och balans måste man väl ändå påpeka att vissa uppdrag är oarvoderade, vissa har bara möten några gånger per år, och för flertalet utgår inget extra arvode då det arvodet ingår i det uppdrag hon har som oppositionsledare, som däremot är kraftigt arvoderat.

Kommunen har bara två uppdrag som är kraftfullt arvoderade, det är detta, och så kommunalrådet
Trevlig helg
Reply Tummen up Tummen ner
11
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 21 Aug 2015
Owe
Om du läser artikeln så skriver jag att "nästa alla uppdrag är arvoderad" vilket betyder att hon har uppdrag som inte är arvoderad ex pensionärsorganisationerna. För att läsarna ska få veta vilka uppdrag som är arvoderad respektive icke arvoderad så kan du väl upplysa detta och inte bara skriva i generella termer.

Fokuset på artikeln är de många uppdragen som kräver arbetsinsatser i form av förberedelser som tar tid. Min och andras fråga är "hur kan en person ha så många uppdrag och samtidigt göra ett bra förberedelsearbete som krävs av de medborgare hon företräder. Vore bra om Agneta svarar själv och inte genom ombud.
Reply Tummen up Tummen ner
-13
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 22 Aug 2015
Hej Håkan
Du skrev att, citat: "Nästan alla uppdragen är kraftigt arvoderade", mitt påpekande var bara att jag ville ha lite mer sans och balans då det bara är ett av 17 uppdrag som du räknar upp som är kraftigt arvoderande och flertalet av de andra uppdragen får hon inget extra arvode för.

Jag ville bara ge en enkel faktabakgrund så att folk som läser dina påståenden inte skall luras att tro att dessa, dina påståenden, skulle vara är rätta
Reply Tummen up Tummen ner
12
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 23 Aug 2015
Hej Owe.
Fel igen. Det finns flera än ett uppdrag som är kraftigt arvoderad, ex gruppledar rollen som alla partierna har tillskansat sig oavsett antal mandat.
Bara för att allmänheten ska få korrekta siffror så kanske du kan tala om vilka och vilket arvode som betalas ut för varje uppdrag Agneta har åtagit sig, så blir alla nöjda.
Reply Tummen up Tummen ner
-13
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 23 Aug 2015
Håkan, vilket svammel från dig, sluta gärna med att påstå en massa saker som är fullständigt fel, det kan ju finnas personer kvar som tror att allt du skriver är sant, och det blir väldigt olyckligt!!

När det gäller gruppledare står det så här i beslutet, vilket självklart en offentlig handling, och jag tror till och med att du var på plats när den beslutades? du har i alla fall kritiserat den offentligt och borde kanske veta vad det innehåller???

citat:
"4 § Gruppledare:
a) Gruppledare utses för varje parti representerat i fullmäktige med undantag för de partier som utsett antingen kommunalråd eller oppositionsråd."


Sådels utgår inget gruppledararvode till (M) och (S), gruppledararvode utgår bara till alla partier som inte tillsätter ordförandeposten eller oppositionsrådsposten i kommunstyrelsen.

Owe Fröjd
Bålstapartiet
Reply Tummen up Tummen ner
10
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 24 Aug 2015
Paragrafryttare är en person som följer alla regler och är inte ett dugg flexibel. Enligt Owe Fröjds (Båp) egen analys av varför ingen annan lokalpolitiker svarar så var det högst osannolikt att de skulle svara varken på insändaren om alla uppdrag som oppositionsrådet har eller insändaren om december-överenskommelsen (som här blev dessutom föremål för skrifttolkning). Fröjd tillgriper på sitt vanliga sätt något nedsättande till svar som "svammel" vilket han menar tillför debatten mera "sans och balans".
Reply Tummen up Tummen ner
-12
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 24 Aug 2015
Precis Krister, lite mer sans och balans och mindre svammel skulle vara bra, hela det ursprungliga inlägget fullkommligt kryllar av sakfel, och jag hade ofinheten och mage att försöka rätta till de felaktiga påståendena?
Även om Agneta inte tillhör mitt parti så är det inte ok enligt mig att sprida rena felaktigheter om henns arvode, därav mina tillrättalägganden.

Och ja Krister, jag försöker att vara paragrafryttare när det gäller tagna beslut i demokratisk ordning, oavsett vad jag tycker om dom, om du kallar mig paragrafryttare, oflexibel och nedsättande på grund av det så är det ok, du har all rätt att tycka vad du vill i en öppen debatt, jag tror till och med att du inte är ensam att tycka på det viset, ni är nog två som gör det.
Reply Tummen up Tummen ner
11
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 24 Aug 2015
Det handlar ju om, som Sundström vill belysa, det stora antalet uppdrag som Oppositionsrådet har. Man kan bara hålla med Sundström om att det är svårt att förstå hur Opp.rådet ska hinna med allt detta plus vara Oppositionsråd. Men istället blir det debatt om paragrafer och "nu har du fel igen" diskussion. Plus lite raljerande hit och dit. Yttrandefriheten går inte att tumma på. Jag visste inte att Hägglund hade så många uppdrag utanför huvudsysslan som enligt en undersökning här på Portalen de flesta var emot dessutom. Jag tror man spontat ställer sig frågan, dessvärre, vad som ligger bakom detta att vara med överallt som Hägglund vill vara. Som sagt det finns bara tjugofyra timmar per dygn.
Reply Tummen up Tummen ner
-12
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 24 Aug 2015
Krister, jag förstår om det kan verka konstigt, men de flesta av desssa uppräknade uppdragen är sidouppdrag/underuppdrag som hon har i egenskap av kommunstyrelseledamot, gruppledare och oppositionsråd och då blir det lite konstigt om man ena gången ifrågsätter varför hon har heltid, det är ju mycket av det uppräknade som just ingår i hennes heltidsuppdrag, och andra tycker att heltid är för mycket??
Tidigare fullgjordes dessa uppdrag av andra politiker och då var de arvoderade för varje möte, dessa ingår nu i oppositionrådets arbete. (om du läser arvodesreglerna så förstår du nog vad jag menar)
Ha en bra vecka
Reply Tummen up Tummen ner
13
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 25 Aug 2015
Owe
Krister Karlsson har alldeles rätt och har uppfattat min artikel på ett sakligt sätt, precis som allmänheten uppfattar situationen för de många uppdragen (17) som Agneta har. Dessa 17 uppdrag var helt okända för de flesta.

Jag har också läst arvodesreglerna (10 sidor) och uppdragsbeskrivningen (6 sidor) för oppositionsrådet och finner inte att dessa uppdrag ingår i rollen som oppositionsråd och därmed ej arvoderad. Vad som står i arvodesreglerna är, citat "Förtroendevald med årsarvode har inte rätt till sammanträdesarvode eller arvode för förrättning inom kommunen, som berör samma nämnd eller annan instans som årsarvodet avser".

Att det finns uppdrag som inte är arvoderad ex pensionärsorganisationerna och gruppledararvodet är jag medveten om, kan även finnas någon fler. Därför skulle det vara bra om du offentliggör de uppdrag som arvoderas.

Nu är ju inte problemet fokuserad på arvoden utan är mest fokuserad på den stora arbetsbörda som hon har och till vilken kvalite hon utför uppdragen.
Reply Tummen up Tummen ner
-11
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 25 Aug 2015
Bra Håkan, du skriver ju själv:
"Förtroendevald med årsarvode har inte rätt till sammanträdesarvode eller arvode för förrättning inom kommunen, som berör samma nämnd eller annan instans som årsarvodet avser."
Många av de uppdrag som du anspelar på i din ingress och brödtext är tillsatta av kommunstyrelsen och då utgår inget arvode då hon är ledamot av KS och detta ingår i hennes opositionsarvode, HÄPP!!

Sedan är jag glad att du nu konstaterar att hon inte har något arvode för sin roll som gruppledare, trots att du tidigare påstod detta, citat från dig:
"Håkan Sundström 23 Aug 2015
Hej Owe.
Fel igen. Det finns flera än ett uppdrag som är kraftigt arvoderad, ex gruppledar rollen som alla partierna har tillskansat sig oavsett antal mandat"


Detta fel var ju en av anledningarna till att jag försökte att gå in i debatten och bringa lite sanning i dina påståenden.
Det är lätt att kritisera och kast skit på andra utan faktabakgrund, men det är jättebra att du nu också själv konstaterat att du hade fel, det kanske vore kanske på sin plats att du medger dina fel offentligt på denna portal ber Agneta om ursäkt??
avatar
Håkan Sundström 26 Aug 2015
Owe
Jag tycker du ska ta kontakt med Agneta och be henne om ursäkt för att du har omyndigförklarat henne i denna debatt. Kan inte tro att Agneta godkänt dig som ombud att besvara artiklar som berör henne. Hon är en folkvald politiker som kan svara på frågeställningar som berör henne. Därefter rekommenderar jag dig att avsäga dig alla dina politiska uppdrag i Håbo så politiken kan återgå till det normala.
Reply Tummen up Tummen ner
-10
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 28 Aug 2015
Hej Håkan, nu måste jag berätta för dig att även jag, trots att jag är fritidspolitiker, omfattas av yttrandefriheten och har all rätt att debattera på detta forum, och jag behöver inte be om ursäkt för det.

Om någon borde be om utsäkt så är det du, och det till Agneta.
Din osmakliga, antifeministiska rubrik på din artikel är, citat:
"För sjutton gubbar, vilken kvinna!"
ett rent påhopp på en kvinnlig politiker, skäms! (fråga din fru vad hon tycker om denna rubrik)
Dessutom så är det så många sakfel i dina påståenden artikeln så att är pinsamt.

Jag gick in i denna debatt att rätta vissa av dina fel, väl medveten om att det skulle riktas kritik från dig, och en person till, mot mig som person och som politiker, och självklart "kom det som ett brev på posten"
Trevlig helg
avatar
Håkan Sundström 25 Aug 2015
Owe
Du håller fortfarande fast vid arvoderna trots att jag skrivit att det finns uppdrag som ej är arvoderad, men många är det och det är de uppdragen jag ombett dig att offentliggöra men som du vägrar att göra. Du måste begära hjälp med att förstå artikeln, att det handlar om arbetsbördan med de 17 uppdragen och inte arvoderna i första hand som du enkelspårigt vill framhäva. Jag förväntar mig att du i nästa svar säger att ledamot i Bålsta hockey styrelse ingår i rollen som oppositionsråd.
Reply Tummen up Tummen ner
-11
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 26 Aug 2015
Nej Håkan, ledamot i Bålsta hockey och en del andra av de uppräknade uppdragen ingår inte i oppositionsrollen och är troligtvis oarvoderat och fullständigt ointressant i då vi har föreningsfrihet i Sverige, så dina förvä!!ntningar slog inte in denna gången heller
avatar
Håkan Sundström 26 Aug 2015
Owe
Du har fortfarande inte förstått artikeln, ta hjälp och svara seriöst på vad du tycker om de många uppdragen som Agneta har.
avatar
Krister Karlsson 25 Aug 2015
Det råder en förtroendekris mellan medborgare och lokalpolitikerna. Det konstiga här är att Owe Fröjd (Bålstapartiet) svarar för Agneta Hägglund (S). Det är självklart hög status att ha så många uppdrag som Hägglund har. Men så länge inga andra politiker svarar så kommer många att göra som Ch. Johansson, som skrev en insändare här och ställde en fråga, sluta rösta. Eller gå över till SD. Politik är inte svårare än så. Jag var och handlade på Ica igår och sprang inte på en parasit med yxa som skulle ta andras pengar eller värdesaker. Jag hade åter tur! Det är bland annat sådana frågor som SD tar upp till skillnad från andra politiker som sticker huvudet i sanden och hoppas på det bästa. Men folk vill ha ordning och reda, så enkel är politiken. Och framför allt; politiker som tar ställning!
Reply Tummen up Tummen ner
-12
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 23 Aug 2015
Owe
Det är du som som svamlar, du har tydligen inte förstått vad som var focus i denna artikel. Den handlar om de många uppdragen (17) och arbetsbördan som Agneta har, inte frågan om vilka arvoden som betalas ut. Enligt det dokument jag erhållit från kommunen (Ellinor Tegner) så är både Agneta och Carina gruppledare för respektive parti. Huruvida det betalas ut arvoden för dessa uppdrag kanske du kan titta in på när du ska göra en tablå på storleken av arvoderna som Agneta har och som jag bad dig att göra.
Reply Tummen up Tummen ner
-10
Rapportera som olämpligt
avatar
Pål Christophersen 24 Aug 2015
Här håller jag inte med dig Håkan - du skriver: Med alla dessa 17 uppdrag måste man ställa sig frågan om det är makten eller girigheten efter pengar som styr vederbörande" - då ligger det implicit att pengar absolut är en del av focus i denne artikel.
avatar
Håkan Sundström 24 Aug 2015
Pål
Visst är det så, både makt och pengar finns i potten och individen gör bedömningen, men dygnet har bara 24 timmar och ska man göra ett fullgott arbete på alla de 17 uppdragen så är man vad man kallar "en super kvinna". Borde inte uppdragen delas upp bland fler socialdemokrater för att undvika en överbelastning av en ledamot? Faktum är att Agneta har en oppositionsråds post på heltid (40 tim/vecka), där utöver ska hon jobba med de övriga 16 uppdragen, därför ställer jag frågan. Jag vet också att en del av dessa uppdrag utgår inget arvode, men arbetet och förberedelserna finns trots allt där.
Jag har ombett Owe Fröjd att tala om vilka uppdrag som är arvoderad, men i skrivandets stund har han inte offentliggjort detta.
Reply Tummen up Tummen ner
-10
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 24 Aug 2015
Nu har jag nog dålig läsförståelse igen:)), du skriver, citat:

"så ställer man sig frågan om vederbörande är väldigt duktig eller girig efter pengar"

Jag missuppfattade dig kanske på grund av min dåliga läsförståelse när jag läste detta, jag trodde faktiskt att du menade pengar för att det stod pengar!!!

Som jag skrev tidigare:
Sådels utgår inget gruppledararvode till (M) och (S), gruppledararvode utgår bara till alla partier som inte tillsätter ordförandeposten eller oppositionsrådsposten i kommunstyrelsen.

Min rättelse var, bland annat, med anledning av att du skrev följande:
"Det finns flera än ett uppdrag som är kraftigt arvoderad, ex gruppledarrollen som alla partierna har tillskansat sig oavsett antal mandat"

För att vara lite övertydlig så att du förstår:
Ja, alla partier har gruppledare, men alla har inte gruppledararvode, och Agneta har inget aravode
Reply Tummen up Tummen ner
11
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 24 Aug 2015
Nu visar Owe Fröjd sin arroganta sida, han som för ett tag sedan efterlyste sakliga debatter. Här vägrar han att debattera artickeln om en politikers 17 uppdrag. Om detta har han inte nämnt ett ord utan vill bara styra debatten mot arvodesfrågan och hans myckna ordklyveri för att komma ur focus. Han vägrar också att offentliggöra vilka uppdrag utöver oppositionsrådsposten som är arvoderad.
Reply Tummen up Tummen ner
-10
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 25 Aug 2015
Hej Håkan
Det är ju just detta som jag skrivet om, men som tydligen inte "nått fram" till dig.

Jag som Bålstapartiet tänker inte att svara på vilka av Agnetas uppdrag som är arvoderade bara för att du vill det, jag/vi har inte varken lust och tid och det är ingen sak som jag/vi har något ansvar för att göra bara för att du tycker det, detta kan säkert Agneta själv svara på om hon också har lust att hamna i en menigslös debatt med dig.

Du har ju varit upp på kommunhuset ett flertal gånger och kollat upp sådana här saker, det är ju offentliga uppgifter så gör det gärna igen och publicera det om du tycker att det är värdedfullt i denna debatten som enligt dig INTE handlar om pengar!!

Ja Håkan, jag kan vara arogant i mina svar i bland, detta beror på att även om jag försöker svara sakligt så kommer det bara en massa skit tillbaks på mig som person, både från dig och från några få andra personer.

Ja. jag är fritidspolitker men jag tänker aldrig jamsa med och hålla med om allt felaktigt bara för att göra alla, eller dig, till lags bara för det.
Jag kommer att fortsätta med att säga ifrån när det förekommer uppenbara fel, pajkastningar från rätthaverister etc, det är jag det, andra får gilla det eller inte, och när det gäller vad du tycker om det så bryr jag mig inte!
Ha en bra vecka
Owe Fröjd
Bålstapartiet
Reply Tummen up Tummen ner
10
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 25 Aug 2015
Tänk så mycket enklare den här debatten hade blivit om Agneta Hägglund (s) själv hade svarat, kanske hade vi sluppit de vanliga utbrotten från Fröjd om: rättshaverister (klart påhopp!) pajkastning och jag vet inte allt denne koleriske man ständigt tar till. Men oh, nej här ska vi inte ha någon medborgardialog inte. Man ska be Agneta Hägglund om ursäkt istället. Kanske skulle Hägglund be om ursäkt för att hon har fjärmat sig från vanligt folk och aldrig svarar på Portalen. För mycket styrelsemöten?
Reply Tummen up Tummen ner
-10
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 26 Aug 2015
Ja det kan vara så Krister, hon kanske har tillräckligt att göra ändå än att sitta och försöka att bemöta rena felaktigheter och personliga påhopp (som att hon bara är girig och ute efter pengar) här på portalen??

Och hon, eller några andra, har inte någon skyldighet, eller kanske inte ens lust, att försvara rena dumhter eller andra felaktigheter bara för att någon påstår något sådana här på portalen, eller??
avatar
Krister Karlsson 26 Aug 2015
Tror det är dags för Owe Fröjd (Båp) att ta en time out och lyssna på lite Vivaldi.
Reply Tummen up Tummen ner
-12
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 26 Aug 2015
Jag gillar inte musik från "senbarocken" så jag avstår ditt förslag, jag försöker att leva i nuet:))
avatar
Krister Karlsson 27 Aug 2015
Säg inget till de som jobbar i Skoklosters slott bara. Europas främsta barockslott.
Reply Tummen up Tummen ner
-9
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 28 Aug 2015
Inget problem Krister, jag tycker att Skoklosters Slott är ett av Europas finaste slott och är jättestolt över att det finns i vår fina kommun, dock behöver jag inte gilla barockmusik för det:))
Trevlig helg
Reply Tummen up Tummen ner
10
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 28 Aug 2015
Det är bra att leva i nuet men vi har fantastisk historia i Skoklosters slott. Men Fröjd (Båp) kanske inte ska sikta på kommunalrådsposten som innebär att man tar vara på och anammar kulturen också inklusive musiken från den tiden. För övrigt är det väl så att en rubrik som den ovan är till för att dra uppmärksamhet till sig och vara lite fyndig och rolig. Att börja dra in antifeminism är ganska långsökt. Tror att Fröjd är för ilsken för att bli kommunalråd som ju ska vara en ambassadör för hela kommunen. Det är smartare att säga att man gillar någonting än att säga att jag gillar inte det här, när man är politiker. Åtminstone (obs) något så oskyldigt som barockmusik som kunde vara en lisa för Fröjds arga själ. Nu har jag tröttnat på den här tråden. Nästa!
Reply Tummen up Tummen ner
-10
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 25 Aug 2015
`a la bonne heure! Owe Fröjds svar är så oförskämda att det vore bäst för alla om han avstod från att gå in och "svara". Fröjd passar inte som politiker. Bålstapartiet är ett totalt obetydligt parti som för mycket väsen av sig och då endast från sin partiledare. De övriga i Båp går väl mest in och sätter tummen ner för alla som försöker vara seriösa samt tummen upp för Fröjd. Nej, gott folk, här vinner SD stora poäng. Hur kan man vara så otaktisk som Fröjd?!
Reply Tummen up Tummen ner
-11
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian Johansson 28 Aug 2015
Lite märkligt att många trådar som skapats mynar ut till kritik mot bålstapartiet.
Owe Fröjd kan mycket väl bli nästa kommunalråd om marginalerna är på deras sida.

Men jag håller med att Agneta borde kunna svara på detta.
Hon var ju rätt aktiv på portalen 2006-2010 (med kritik mot dåvarande styret)
och 2010-2014 då hon själv var kommunalråd.
avatar
Håkan Sundström 28 Aug 2015
Owe

Det är du som borde skämmas som påstår det felaktiga att jag ligger bakom rubriken, tyvärr är det inte så, men eftersom du har så dålig läsförståelse och tolkar rubriken som ett påhopp på en kvinnlig politiker så förstår jag ditt svamlande och tycker faktiskt synd om dig. Å andra sidan så tycker jag att rubriken är positiv ur Agnetas synpunkt som syftar på att herrarna måste skärpa sig så de inte blir överkörda av en kvinna. Det är du som kränker Agneta genom att gå in i hennes ställe i debatten. Alla vet att Agneta var aktiv på HP när hon var kommunalråd och borde kunna bemöta min artikel och inte av en okunnig politiker som du som omyndigförklarar henne på ett kränkande sätt. Tänk över ditt agerande.
Reply Tummen up Tummen ner
-9
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 29 Aug 2015
Håkan, du behöver inte tycka synd om mig, jag klarar mig, du borde kanske tycka synd om Agneta i stället.
Oavsett dina bortförklaringar så tycker jag att det är väldigt olyckligt när du påstår rena felaktigheter och detta i en stil som gränsar till grova personlig påhopp och nättrakasserier.

Du har inte funderat på att flera av de uppdrag som du räknar upp så är Agneta bara ersättare för vårt kommunlråd Carina Lund som är ordinarie ledamot, och som också har ett heltidarbete med att vara kommunalråd, Agneta behöver inte ens gå på dessa möten om hon inte vill eller har tid!!!!!!!!!

Angående rubriken så skriver du: "Det är du som borde skämmas som påstår det felaktiga att jag ligger bakom rubriken, tyvärr är det inte så"

Ok, är det inte du som satt rubriken så ber jag om ursäkt och kan konstatera att denna nedvärderade rubriksättning då får stå för Håboportalen och dess moderator Attlia, rätta mig om jag har fel?
Dock kan jag samtidigt konstatera att du skriver med anledning av detta: "tyvärr är det inte så", då är ni i alla fall två personer som tycker att rubriken är helt OK, jag, med flera, tycker inte det!!!
avatar
Håkan Sundström 29 Aug 2015
Jag tycker faktiskt synd om Agneta och hela det politiska etablisemanget i Håbo som har en så okunnig politiker som Owe Fröjd. Både Owe Fröjd och Bålstapartiet är bara en kostnad för medborgarna och har ej heller tillfört något mervärde för medborgarna i Håbo. Den kostnaden skulle göra mer nytta i skolan.
Reply Tummen up Tummen ner
-8
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 30 Aug 2015
Håkan, jag förstår att du forsätter att försöka föra över fokuset i denna debatt från vad den egentligen handlar om, till mig som person eftersom du har så mycket fel i dina påståenden och inte vill erkänna det.
Men var lite "ödmjuk"och erkänn att dina påståenden i din debatt har stora brister, brister som drabbar Agneta som person, och be henne om ursäkt, och detta utan att blanda in mig som person, försök att hålla dig till debattämnet och sakfrågan??

Och om det inte är du som satt den förnedrande rubriken, om det är portalen, kande någon där också borde be Agneta om ursäkt??
avatar
Håkan Sundström 31 Aug 2015
Owe, Nu förstår vi varför du har varit utanför fokus i denna debatt, som till stor del beror på din oförmåga att förstå skriven text. Hade Agneta fått svara på artikeln hade debatten inte blivit så låpng, men du uppträder som någon politikerchef som svarar på insändarna oavsett vad de handlar om och vilken politiker det än berör. Ditt fokus har alltid varit att påstå att medborgaren/skribenten har alltid fel. Artikeln har hela tiden handlat om de 17 uppdragen, att det berör just Agneta är ovidkommande, utan ställer bara frågan kan en person ha 17 uppdrag och sköta dem på ett kvalitetsmässigt bra sätt som medborgarna kräver, eller beror det på något annat? När beslutet togs under S perioden 2002-2006 om att ersättarna skulle arvoderas lika med de ordinarie, var motivationen att ersättarna skall vara lika uppdaterad i ämnet som den ordinarie ledamoten därav lika arvode. Om vederbörande inte närvarar i möten p.g.a. andra skäl så ska denne ersättare vara insatt i punkterna på agendan och därför måste tid avsättas för detta, dock ej arvode för mötet.
Med dig som debatör som har målet att misskreditera andra är meningslöst och därmed avstår jag från vidare debatt med dig i detta ämne, men tycker fortfarande synd om Agneta som inte kan tala för sig själv utan har utsett dig Owe som ett ombud att besvara kritik från medborgarna. Hur ska hon klara kommande valrörelse?
Reply Tummen up Tummen ner
-7
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 31 Aug 2015
Fel igen Håkan, du skriver:
Om vederbörande inte närvarar i möten p.g.a. andra skäl så ska denne ersättare vara insatt i punkterna på agendan och därför måste tid avsättas för detta, dock ej arvode för mötet.

Vilket inte heller stämmer, ersättare som läser in handlingarna men inte deltar på mötet har 0 kr i ersättning, lite sorgligt att det blir så fel hela tiden och det är ju faktiskt bara det som jag försöker att rätta till med mina inlägg, så inte folk som läser denna portal tror att det är sant.
I stället för att tacka för rättelserna får jag läsa hur korkad jag är som inte begriper vad du skriver!

Men handen på hjärtat, jag tror att de flesta som läser denna portal förstår att jag efter över 35 år inom Håbopolitiken kanske har lite mer koll på de politiska arvoderingarna än du, eller??
avatar
Håkan Sundström 01 Sep 2015
Owe, ett praktexempel på att du inte förstår skriven text. Min text är exakt vad du skriver men som du inte förstått. Läs inlägget igen.
Reply Tummen up Tummen ner
-7
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 30 Aug 2015
Owe Fröjd (Båp) kan också be om ursäkt till Skoklosters slotts vänner som anordnat en barockfest med hedersgäster /läs Enköpings-Posten/ i dagarna. Han kan be om ursäkt för att han är okultiverad och kallar skribenter här på HP för rättshaverister. För övrigt handlade inte den här insändaren om Owe Fröjd utan om Agneta Hägglund. Hon bör också be om ursäkt för att hon aldrig svarar.
Reply Tummen up Tummen ner
-7
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 30 Aug 2015
Krister, jag tänker inte be om ursäkt för att jag inte gillar barockmusik, eller hårdrock, eller? vilket Skokoklosters vänner säkert förstår, alla kan inte gilla allt. Av samma anledning behöver inte du be mig om ursäkt för att du inte gillar mig!!

Och när det gäller Skokloster har jag gjort mer för Skokloster än vad du någonsin har gjort eller någonsin kommer att göra, men det är en annan historia som hör inte hemma i denna debatten/tråden.
avatar
Krister Karlsson 30 Aug 2015
Det var med glimten i ögat jag skrev det med skoklosters slotts vänner. Det är en barock diskussion du för. Du kallar de som skriver här för rättshaverister. I varje fall några. Det är utan tvivel kränkande. Vad jag tycker om dig personligen är irrelevant. Det är endast vad du yttrar som politiker som stöter mig många gånger. Ta bara de sista raderna i din kommentar. En seriös politiker skriver och säger inte så helt enkelt. Nu kommer ingen längre i den här frågan om Agneta Hägglunds olika styrelseuppdrag. Din politikerstil är förlegad och höra hemma i en annan tid.
Reply Tummen up Tummen ner
-7
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 31 Aug 2015
Krister, Du har alldeles rätt, men Owe har svårt att förstå skriven text, därför har det blivit en snedvriden debatt i detta ämne
Reply Tummen up Tummen ner
-7
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 01 Sep 2015
Nja Håkan, jag gjorde nyss ett språktest på nätet, här har du mitt resultat:))

Du är ett svenskt språkproffs! A+
Grattis! Ett verkligt imponerande resultat! Dina rätta svar gör att du kan räkna dig till de som presterat bäst bland de som gjort testet än så länge! Du har uppenbarligen en talang för språk, bara ett fåtal personer får ett så här bra resultat.
avatar
Krister Karlsson 31 Aug 2015
PS. Owe Fröjd, Bålstapartiet, det var sista gången jag tar strid med dig i någon fråga här. För det är precis vad det blir; en strid. Du anklagar många här för påhopp medan du är totalt förolämpande mot de som skriver på Portalen. Andemeningen i Sundströms insändare borde vara solklar för det flesta läsare av den. Hur kan ett oppositionsråd hinna med så många olika uppdrag? Har folk i kommunen gått och röstat på att Hägglund ska sitta i olika styrelser? När ska hon ha tid för medborgarna? Sedan kan Fröjd gå in och ta all uppmärksamhet åt sig och bara efter några kommentarer så är Fröjd påhoppad och personligt ansatt! I flera dagar har denna tråd pågått! Det kallar jag att vara energitjuv från kommunens sida. Hägglund kunde ha svarat för länge sedan. Det är hennes skyldighet. Dock, väljer hon att avstå. Det vinner man knappast röster på.
Reply Tummen up Tummen ner
-7
Rapportera som olämpligt
avatar
Christian Johansson 01 Sep 2015
Går ni inte lite över gränsen nu.
Jag tycker artikeln är bra och fattar heller inte hur man kan hinna med så många uppdrag.

För de som tror att Håkan jobbar för de borgerliga så kan jag säga att han skrev en liknande artikel då Nina Lagh hade tagit på sig många uppdrag då hon var kommunalråd.

Sen verkar det hela tiden mynna ut i kritik mot Båp.
Håkan du låter lite som Socialdemokraterna lät i mandatperioden 2006-2010. Där de kritiserade Båp rätt så mycket.
Några Sossar som var högt på listorna sa t.om att de aldrig skulle regera med Båp igen.
Det verkar som det är rätt att kritisera Båp men de makten hägrar så är allt förlåtet.
Vad är fel med det politiska klimatet i Håbo?

Med vänlig hälsning

Christian
avatar
Krister Karlsson 01 Sep 2015
Det finns inget politiskt klimat i kommunen. Det är en låt-gå politik som gäller.
Reply Tummen up Tummen ner
-6
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 01 Sep 2015
Tack Christian för denna klara analys. Håkan arbetar inte längre för Moderaterna, eller något annat parti, varför kan han kanske själv svara på, jag vill inte lägga ord i hans mun och göra mig till talesperson för honom eller hans före detta politiska karriär.

Sedan är det som du skriver, att kritiken allt för ofta utmynnar i kritik mot Bålstapartiet eller mig som person, inte på den viktiga sakfrågan, vilket är tråkigt. Kanske beror det på att jag är rak och ärlig och skriver var jag tycker, även om jag trampar på väldigt ömma tår ibland.

Jag har varit fritidspolitiker i över 35 år och kommit till det läget att jag öppet skriver och säger vad jag egentligen tycker.
Jag har ledsnat på politiker som bara jamsar med och försöker att göra alla till lags bara för sin egen vinnings skull, och det är väl det som är svaret på fråga, "vad är det för fel på det politiska klimatet i Håbo?"

Ha en fortsatt trevlig vecka
totalt: 8 | visar: 1 - 8

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2748