Hem | Politik | Bålstapartiet BÅP | Rivning av Futurumskolan och upphandling av ny skola tillfälligt stoppad

Rivning av Futurumskolan och upphandling av ny skola tillfälligt stoppad

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Den styrande alliansen bestående av (M), (KD), (L), (C) och (MP) kallade till extra kommunstyrelsemöte i går den 12 juli för ”panikbeslut” om rivning av Futurumskolan m.m.

Rivning av Futurumskolan och upphandling av ny skola tillfälligt  stoppad | Foto: Håbo kommun Rivning av Futurumskolan och upphandling av ny skola tillfälligt stoppad | Foto: Håbo kommun


(PRESSMEDDELANDE från Bålstapartiet)

Den enda punkten på dagordningen var att hyra in tillfälliga skolmoduler till 18 skolklasser, riva Futurumskolan, avveckla Vibyskolan samt låta ett externt riskkapitalbolag uppför en helt ny skola som kommunen skulle hyra till en hyreskostnad på 14.400.000 per år! (det framkom inte av handlingarna om det var inkl eller exkl moms, om det var kallhyra eller totalhyra)

Denna hyreskostnad måste finansieras ur driftbudgeten varje år, det innebär neddragningar/effektiviseringar i övrig verksamhet, alternativt skattehöjning?

”Hanteringen och underlagen till beslutet är det sämsta som jag upplevt under mina snart 40 år som politiker i Håbo, säger Owe Fröjd partiledare för Bålstapartiet,
Det saknades i stort sett varje form av konsekvensbeskrivningar, ekonomiska förutsättningar, och lösningar på de praktiska problem som beslutet skulle medföra.”

Motiveringen till att hyra i stället för att själva bygga eller reparera befintlig skola var att inte öka kommunens lån.

I dag kostar kommunens totala lån ca 18.000.000 per år i ränta, bara denna enda skola skulle i framtiden kosta lika mycket som 75 % av vad kommunens totala räntekostnader, fullständigt orimligt!!

Efter en ”livlig” överläggning enades oppositionen, (SD), (S), (V) och (Båp) om ett gemensamt förslag på 6 yrkanden som också blev det slutgiltiga beslutet:

Yrkande från (SD) som bifölls av (S), (V) och (Båp):

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att omgående hyra in moduler till 18 skolklasser för att möjliggöra rivning.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheterna för att bygga en större skola på Futurum tomten alternativt annan placering, anpassad till kommunens demografiutveckling och framtida behov av skolplatser.


Yrkande från (S), (V), och (Båp) som bifölls av (SD)

3. Att Kommunens ekonomiavdelning yttrar sig över de olika förslagen innan beslut

4. Att yttrande inhämtas från Barn och utbildningsnämnden över eventuella skolplaceringar samt behov av nya skolor

5. Att det redovisas hur det praktiskt skall lösas med skolmatsalar och skolmat innan beslut

6. Att uppdra till extern part att kostnadsberäkna renoveringskostnaderna enligt ”förslag till åtgärder” från RELITA i den gjorda mögelundersökningen.

Owe Fröjd
BålstapartietPrenumerera på kommentarer Kommentarer (2 Skickat)

avatar
Owe Fröjd 14 Jul 2016
Rivning av Futurumskolan?? Del 2

Efter mitt inlägg om turerna runt alliansens "panikförslag" om att omedelbart riva nuvarande skola och hyra en nybyggd av någon riskkapitalist, samt lägga ner Vibyskolan har det uppkommit många frågetecken om de sakliga grunderna till ett sådant beslut, ett beslut som alliansens kostnadsberäknar till 300 miljoner kronor!!

Vi skall inte gripas av panik och ta några beslut utan riktiga underlag.
Vi har beslutat att hyra in paviljonger till alla elever från och med i höst, detta trots att varken det undersökande företaget eller Arbetsmiljöverket dömt ut skolan som en byggnad att vistas i.


Jag har här nedan klistrat in några sammanfattningar om hur det är i "verkligheten".
Detta är hämtat från den undersökning som kommunen beställt av ett företag som är specialist på mögelskador!

Från undersökningen:::

RESULTATSAMMANFATTNING
De flesta materialproverna har påvisat förekomst av olika indikatororganismer (både svampar och bakterier). På flera ställen är också halterna förhöjda. Detta gör att vi rekommenderar en rivning, sanering och utbyte av materialen i väggarna (från insidan) upp till minst 120 cm höjd från golv. Samtliga golvmattor visade också på mikrobiell tillväxt, varför vi rekommenderar att dessa byts ut. En ordentlig rengöring av de ventilerade socklarna till golvventilationen bör också genomföras för att återställa tänkta luftflöden i dessa.

SLUTSATS:
I tabellerna framgår det att fukt orsakat en stor utbredning av mikrobiella skador i de flesta av ytterväggarna samt alla golvmattor. Indikatororganismer förekommer i 85 % av proverna. Endast 17 av 128 prover (= 13 % av proverna) är helt normala och utan indikatororganismer.
87 % av provpunkterna behöver saneras.
Betongplattan verkar dock ha klarat sig bra från fuktpåverkan och behöver ej åtgärdas.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
För att komma tillrätta med skadorna som finns, rekommenderar vi att följande åtgärder vidtas;
1. Öppna upp och frilägg samtliga ytterväggar och byt ut gips, folie och isolering till en höjd av minst 120 från golv.
2. Helst bör även samtliga träreglar bytas ut, då förekomsten av problemorganismer är så omfattande.
3. Orsaken till att det kunnat bli tillväxt av mikrobiell art bör fastställas vid rivningen, så att man ej bygger upp konstruktionen och orsaken kvarstår.
4. Det kan vara så att luftspalt saknas mellan murtegel och nästa skikt och då finns en konstant fuktvandring via ytterskalet och in mot isolering (detta är svårt att dokumentera utan att riva).
5. Vi rekommenderar också ett byte av samtliga golvmattor, då samtliga prov påvisade indikatororganismer.
6. Gör en översyn av samtliga socklar för de ventilerade golven. Bryt loss och dammsug bakom alla ventilerade socklar.

Med vänliga hälsningar
Relita Industri & Skadeservice AB
avatar
Håkan Sundström 14 Jul 2016
Som skattebetalare och medborgare vet man inte om man ska skratta eller gråta över denna följetong med skola 2000, som drevs igenom av socialdemokraternas Sören Andersson 1996. Lika illa blev det val av byggentreprenör som samma majoritet gjorde som resulterade i ett gigantiskt byggfusk med läckande tak i samtliga skolor, där omfattande reparationer måste göras och där fakturan skickas till skattebetalarna. Vi här i Håbo kommun har byggt och reparerat våra skolor för snart 1 Mdr p.g.a. felbeslutet av sossarna att bygga skola 2000 1996.
totalt: 2 | visar: 1 - 2

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2753