Hem | Politik | Centerpartiet C | Centern om skolan i Håbo

Centern om skolan i Håbo

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Håbo Centerpartiet har tyvärr inte haft representation i Skolnämnden under innevarande mandatperiod. För att kompensera bristen på information som detta inneburit har under-tecknade intervjuat rektorer, skolledare, lärare och representanter för elevhälsan och skolförvaltningen. Vi har också samlat information från skolornas hemsidor/facebook samt föräldrar via samtal och protokoll från föräldraråden.Centerns bild är att Håbo har mycket kompetenta, engagerade och driftiga skolledare. Det pågår ute på skolorna många intressanta utvecklingsprojekt inom Skollyftet. Elevhälsan erbjuder högkvalitativt stöd till barn med särskilda behov, föräldrar och lärare. Skoldatateket ligger i framkant när det gäller att introducera nya lärverktyg. Lärartätheten är hög och klasserna förhållandevis små vilket också medfört att skolorna haft svårt att hålla sina budgetar. 

Skolan får, enligt vår mening, utstå alldeles för mycket negativ kritik i massmedia och den allmänna debatten. Ett problem är att man generaliserar utifrån negativa förhållanden. De goda exemplen lyfts sällan fram. Betygsresultaten i kommunens skolor är fortfarande på för låg nivå men på väg uppåt. Allt för ofta är det stökigt och bristande studiero i klasserna. Eleverna skall inte tvingas bära hörselkåpor för att kunna jobba, vilket vi fått exempel på.

Det är i klassrummen skolresultaten och elevernas trivsel grundläggs. Lärarna och skol-ledarna måste ges stort ansvar och befogenheter. Vi politiker, liksom föräldrarna, måste stötta lärarna i sin yrkesroll.

Centerpartiet vill att
•    Lärarnas och rektorernas administrativa arbetsuppgifter minimeras. Ansvarsfördelning och administration inom kommunen bör ses över, t ex hantering av fastighetsfrågor.
•    Lärarna ges tid till kompetensutveckling särskilt med inriktning på kollegialt lärande. Systemet med lärarcoacher byggs ut.
•    Skolorna har tillgång till en pool med lärare som ersättare vid ordinarie lärares frånvaro men också avlasta ordinarie lärare i särskilda situationer.
•    Eleverna ges möjlighet till hjälp med läxläsning i skolan/fritis. Även lov- och sommarskola skall erbjudas dem som önskar.
•    Föräldrar, anhöriga, föreningar och företag skall uppmuntras att praktiskt delta i skolornas verksamhet. Satsningen på entreprenörskap skall utvecklas.
•    Skolorna ges möjlighet att driva verksamheten som intraprenad.
•    Gång- och cykelvägar till skolorna skall utvecklas av folkhälsoskäl.
•    S k hemmasittare måste uppmärksammas tidigt. Insatserna måste ske i nära samarbete med socialförvaltningen.

Göran Eriksson                  Lisbeth Bolin
Ordf Håbo Centerparti        ledamot av bildningsnämnden


 Prenumerera på kommentarer Kommentarer (1 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 28 Aug 2014
Varför har inte Centerpartiet angagerar sig i skolfrågan under mandatperioden? Är det inte sent att göra det i valrörelsen. Risken blir att nästa valperiod blir densamma.
totalt: 1 | visar: 1 - 1

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2750