Hem | Politik | Centerpartiet C | Kvalitet och valfrihet måste få avgöra

Kvalitet och valfrihet måste få avgöra

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

(Insändare till EP av Lisbeth Bolin (C)). Attendo har rätt i sin insändare den 17/12, (länk längst ner) den upphandling som beslöts 2009 och som gjorde Attendo ansvarig för driften av Pomona hus 2 har fungerat mycket bra. I Socialstyrelsens kundundersökning 2015 har Attendo uppnått 83 % nöjdhet hos de boende i hus 2 medan kommunens drift i Pomonas hus 4 nått upp till 56 % nöjdhet. Förutsättningarna för de två husen är i stort identiska och driftskostnaderna är desamma.

Om ett år går avtalet med Attendo ut. Om ett år går avtalet med Attendo ut.


Om ett år går avtalet med Attendo ut. För driften därefter finns tre val, att behålla dagens modell, att upphandla driften av båda husen eller att kommunen tar över driften av båda husen. Det har framhållits att ökad samordning mellan de båda husen skulle ge vissa fördelar.

Håboalliansen anser att:

Det ska vara kvaliteten i omsorgen om våra äldre samt de boendes behov och önskemål som ska vara helt överskuggande.

Det är fel att bortse från högsta kvalitet i utförandet genom att överföra hela Pomona till kommunal drift.

Den valfrihet som ges med två utförare ska värnas. Äldre ska, så långt det är möjligt, inte begränsas i bestämmandet över sin tillvaro och rätten att göra egna val.

En upphandling styrd av kvalitetskriterier, inte av lägsta pris, ger förutsättningar för fortsatt hög kvalitet.

Redan i dag är flertalet verksamheter samordnade mellan hus 2 och hus 4. Om marginella besparingar kan erhållas genom ytterligare samordning så är detta inte svårt att åstadkomma oavsett driftsform.

Utifrån ovanstående föreslog Håboalliansen i vård- och omsorgsnämnden kvalitetsfokuserad upphandling av driften av hus 2 och fortsatt kommunal drift av hus 4, ett förslag som tyvärr inte vann majoritet.  

Det har nu ifrågasatts att beslutsunderlaget till nämnden inte redovisade bakgrunden till den ursprungliga upphandlingen samt att kompletterande underlag delgavs nämnden vid mötet.  Jag har därför beslutat att ärendet på nytt ska tas upp vid ett extra nämndmöte.

För Håboalliansen genom Lisbeth Bolin (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Klicka här för att läsa Attendos insändare till EP  Prenumerera på kommentarer Kommentarer (10 Skickat)

avatar
Christian Johansson 22 Dec 2015
Sd röstade fel, sen har man pratat med de efterhand.
Ni som inte ville vara beroende av Sd bör nog förklara Er.

Bara Båp har kört med öppna kort och försöker inte med "Vi vill ha med er att göra, men ska ha era röster ändå"
avatar
Christian Johansson 22 Dec 2015
Vill bara säga att jag har inget emot att man förhandlar/pratar med Sd.
Det är ju en demokrati vi lever i (eller?)

Men jag gillar inte det här smygandet att Sd ska man inte göra sig beroende av, Sd tar vi inte med grilltång.
Ändå gör man sig beroende av dem indirekt.
avatar
Owe Fröjd 14 Jan 2016
Nu har det hållits ett extra nämndmöte om denna fråga.
Förslag till beslut blev enligt det framlagda förslaget i kallelsen, att vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att arbeta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av driften av Pomona hus 2.

Nämndens beslut betyder att det måste till ännu ett beslut om det skall bli en upphandling eftersom det aktuella beslutet endast omfattar framtagande av förfrågningsunderlag, inte att upphandla driften.

Bålstapartiet förutsätter att pensionärsorganisationerna skall få förslaget till upphandlingsunderlag på remiss innan nämnden beslutar sig för att göra en upphandling.

När/om ett förfrågningsunderlag skickats ut så återstår ännu ett beslut, finns det någon som kommunen vill skall driva detta, först då kan vi besluta om att anta någon av offerterna som inkommit.

Alla dessa regler styrs av lagen om offentlig upphandling samt att det först skall genomföras samverkansmöte med de fackliga organisationerna som ersätter MBL §11 (enligt det lokala samverkansavtalet, alt om man inte kommer överens där genom en central förhandling enligt MBL §14)
avatar
Håkan Sundström 14 Jan 2016
Owe
Du som anser dig vara politisk kunnig i hur man offentliggör beslut gör mig lite orolig. Ett beslut är inte taget förrän protokollet är justerat, först då kan man offentliggöra beslutet. Protokollet ska justeras först i morgon.
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 14 Jan 2016
Håkan, jo, jag kan kommunallagen, och jag vet vad som beslutades efter kontakt med närvarande på mötet, jag vet också vilket förslag till beslut som stod i kallelsen.

Beslut är alltid det som tagits innan mötet avslutats, oavsett vad du tycker eller påstår i ditt inlägg.
Dock skall det justeras så att beslutet är rätt uppfattat och för att ev överklagningstid skall börja att ticka.
Det råder full offentlighet om vad som hänt på mötet såvida ärendet är belagt med sekretess.

Så även i detta inlägg har du helt fel i det mesta som du påstår, men det förstod nog de flesta läsare som vet jag jag har mer koll på dessa sakfrågor än du.

Dessutom så stor det även i EP-webb i dag samma sak som jag påstod:)) citat:

"Nytt beslut om Pomona
HÅBO: Förvaltningen ska ta fram underlag för upphandling av hus 2

Ännu ett beslut är fattat om Pomonas framtida drift, dock inte om upphandling. Vård- och omsorgsnämnden beslutade endast att ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av hus 2."

slut citat
avatar
Owe Fröjd 16 Jan 2016
Håkan, nu är protokollet justerat, och det blev som jag skrev i tidigare inlägg, trots att du hade synpunkter på vad jag skev!

Dessutom så deltog inte Bålstapartiet på detta nämndmöte så nu får du hitta på några andra varianter än att påstå att Bålstapartiet manipulerade även detta beslut!
Hoppas att det bara inte ännu en gång övergår i personliga påhopp på mig som person!

Det kaos i politiken som du antyder beror i denna fråga beror enbart på hur alliansen hanterat denna fråga, inte på Bålstapartiet, detta med anledning av nämndes senaste beslut, man har uppdragit till förvaltningen att ta fram ett upphandlingsunderlag, detta till trots att det finns ett giltigt beslut att INTE göra någon upphandling, ett helt galet kontrabeslut, och detta med en extrainkallad nämnd som bara kostar pengar i arvode och i tjänstemannatimmar!!

Alla med någon liten begåvning i kommunala regler och mötesteknik borde förstått att man på det extra nämndsmötet borde gjorts på detta sättet i stället:
1. Först upphävt det tidigare tagna beslutet att det inte upphandla
2. Nytt beslut om att det skall upphandlas,
3. Beslutat om att ta fram ett upphandlingsunderlag

Att de styrande politikerna i nämnden inte kan bättre hade jag en föraning om, men att förvaltningens tjänstemän inte förstod hur ett beslut skall beredas och hur det bör se ut inger en stor oro!

Det förslag som (S) föreslog på mötet, och som Bålstapartiet stödjer, att återremittera förslaget då det fanns så stora oklarheter, bland annat har inga pensionärsorganisationer fått uttala sig OM de överhuvudtaget VILL att det skall upphandlas eller inte, blev nedröstat genom omröstning i nämnden, vilka som röstade emot framgår av protokollet som finns på kommunens hemsida..

Om inte "de närmast sörjande", och som frågan berör mest, inte får tycka till känns det väldigt olustigt!

Nu får väl alliansen på nästa möte göra om så att det blir rätt.
Vet man inte hur det skall göras så finns det kompetens på kommunstyrelsens kansli som kan biträda både politiker och tjänstemän att bereda ett nytt förslag till beslut som denna gång blir riktigt.
Fortsatt trevlig helg
avatar
Håkan Sundström 17 Jan 2016
Owe
Jag betvivlade inte i vad du skrev, jag hade synpunkter på att du skrev inlägget innan protokollet var justerat eftersom du inte var närvarande i mötet utan beskrev hörsägen från annan person. Hade ordföranden skrivit inlägget hade det varit mer rätt än att du ska beskriva händelseförloppet.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 17 Jan 2016
Det är så det fungerar, t.ex kan man läsa på tis-ons i EP vad kommunstyrelsen beslutat på måndagen, och detta utan att protokollet är justerat, och det är helt OK
avatar
Håkan Sundström 15 Jan 2016
Nu förlorade BåP i sin iver att försämra kvalitén på Pomona hus 2, därför kommer nu BåP att sprida kaos och oreda i Håbo politiken fram till beslutet om ny upphandling för Pomona hus 2. Detta går att jämföra med "Nydemokrati" som fanns med i politiken för många år sedan som också orsakade kaos och oreda.

BåP måste ut ur politiken p.g.a. avsaknad av framtida strategi i Håbopolitiken som de visat i sina omröstningar i KF. Har fortfarande inte fått svar på frågan varför BåP röstade för att kommunen skulle konkurrensutsättas när de ingick i Nina Lags majoritet. Nu har BåP bytt fot och röstar en försämring av vården för de äldre.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 14 Jan 2016
Rättelse:
Det råder full offentlighet om vad som hänt på mötet såvida ärendet INTE är belagt med sekretess.
totalt: 4 | visar: 1 - 4

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2748