Hem | Politik | Centerpartiet C | Välfärdsteknologi viktigt för vård och omsorg - Håbo kan bättre

Välfärdsteknologi viktigt för vård och omsorg - Håbo kan bättre

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Vård- och omsorgsnämnden besökte i fjol särskilda boenden och övriga verksamheter för att få en aktuell bild. Besöken gav en god grund för nämndens verksamheter. De visade sig överlag vara mycket välskötta, men det väckte tankar på utveckling. Främst förvånade att inget av boendena hade wifi eller mobilt nätverk, varför möjligheterna inte fanns att tillvarata den pågående utvecklingen inom välfärdsteknologi. Håbo är en av de kommuner i landet som ligger långt efter vad gäller digitalisering inom vård- och omsorgsområdena, vilket kan synas märkligt.Håboalliansen tog upp frågan i nämnden och förvaltningen fick uppdraget att utreda. Utredningen visade på det fördelaktiga i att pröva befintliga tekniska lösningar för att höja kvaliteten och effektiviteten i omsorgen. Håboalliansens initiativ ledde även till att wi-fi började installeras.

Sommaren 2015 togs kontakt med de föreningar som ingår i KPR (PRO, SPF, Finska föreningen och Anhörigföreningen). Vi diskuterade behovet av teknisk utveckling, vi inventerade vad som pågick i andra kommuner, vi tog kontakt med Myndigheten för delaktighet som ska informera och underlätta för kommunerna att införa digitala tjänster och vi besökte mässor och seminarier för att ta del av utvecklingen samt samla erfarenheter från andra kommuner.

Vi konstaterade bland annat vikten av att utveckling och användning av välfärdsteknologi sker gemensamt mellan intresseorganisationerna, politikens företrädare och kommunens förvaltning. Vidare att det är behoven som ska styra utvecklingen, inte nödvändigtvis de gränslösa möjligheterna.

I december 2015 fattade nämnden beslutet att starta ett projekt för att ta tillvara tekniska och digitala omsorgstjänster för äldre. All utveckling ska ske i samråd med våra äldre. För att säkra detta kommer utsedda företrädare tillsammans med arbetsutskottet i nämnden ingå i en fokusgrupp ledd av förvaltningens projektledare.

Starten av projektet skedde den 22 februari i år med en genomgång av uppdraget.

Mina erfarenheter som ledare för projektet ”Unga lär äldre” har övertygat mig personligen om att användning av internet och verktygen som finns där ger äldre stora möjligheter att behålla och till och med att förbättra både psykisk och fysisk hälsa. Den övertygelsen finns det stöd för i en avhandling som en arbetsterapeut tidigare i år disputerade med vid Umeå universitet. Den visar på nyttan för äldre med internetbaserade aktiviteter (IBA). Efter deltagande i IBA minskade upplevd ensamhet signifikant och tillfredsställelsen med sociala kontakter inom internet ökade. Vidare främjade användningen av IBA sociala aktiviteter även utanför internet. Det finns bevisat stora möjligheter att stödja ett hälsosamt åldrande genom deltagande i sociala internetbaserade aktiviteter.

Vi inom Håboalliansen hoppas att projektet ska öka kunskapen hos alla om teknikutvecklingens möjligheter så att Håbo kan bli lika mycket på framkant vad gäller välfärdsteknologi som vi är vad gäller vård och omsorg i övrigt.

Lisbeth Bolin (C)
för HåboalliansenPrenumerera på kommentarer Kommentarer (1 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 15 Mar 2016
Mycket bra initiativ från vård och omsorgsnämnden, detta kallas "benchmarking på industrispråk" och är en utmärkt form att lära av varandra inom samma område. Detta har jag påtalat för våra politiker inom skolan i många år, men har tyvärr pratat inför döva öron, hoppas att alliansen tar upp idén och startar jämförelser inom skolan med andra kommuner.

Detta borde göras inom samtliga förvaltningar i Håbo kommun.
totalt: 1 | visar: 1 - 1

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2748