Hem | Politik | Socialdemokraterna S | Socialdemokraternas genomförda vallöften i Håbo

Socialdemokraternas genomförda vallöften i Håbo

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Här presenterar socialdemokraterna alla vallöften för perioden (2011-2014) som genomfördes fram till 2011.

Pyry Niemi ordförande (S) och Agneta Hägglund, kommunalråd (S) | Foto: Attila Gal (arkiv) Pyry Niemi ordförande (S) och Agneta Hägglund, kommunalråd (S) | Foto: Attila Gal (arkiv)


( grönmarkering = genomförda )

100 nya förskoleplatser i permanenta lokaler.

Alla barn ska ha rätt till 30 timmars förskola per vecka.
- Ökad personaltäthet och mindre grupper i förskola och på fritids och i skolan.

Läxhjälp efter skolan. (Påbörjats i vissa skolor)
- Sommarskola.

Lokalpengsystemet får inte gå ut över barnens rätt till bra inlärning. (På gång)
Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. (På gång)
Förbättrad trafiksäkerhet vid förskolor och skolor. (På gång)
Vaktmästarhjälp (Fixar Chaba) till alla pensionärer oaktat ålder. (På gång)

Bilda ett demensteam. (På gång)
- Utökning av dagverksamheterna.
- Tillsätta en utvecklingsansvarig inom äldre- och handikappomsorgen
- Ge anhöriga möjlighet till avlösning, dygnet runt.

Rehabpark för äldre i anslutning till Dalängen 2. (På gång vid bygget av Solängens äldreboende)
- Maten ska lagas på plats.
- Färdtjänst/ riksfärdtjänst och ledsagning skall ses över för att ge ett tryggt resande
 
Bygga 500 energisnåla bostäder, speciellt för unga och äldre (130 bostäder är på gång genom Håbohus, därutöver kommer andra aktörer också att bygga bostäder).
Genom en rödgrön regering genomföra en tidigare utbyggnad av järnvägen till fyra spår Kallhäll-Stockholm.
Inleda försök med en Flexbusslinje. Flexbuss är en liten miljövänlig buss/taxi som anpassar sin slinga efter passagerarnas behov.

En enhetlig kollektivtrafiktaxa i Mälardalen
- Fler arbetsplatser i Håbo genom ett bra företagsklimat
- Påbörja arbetet med ett centrumstråk från järnvägstationen via centrum och ett grönområde i Gröna dalen ner mot Aronsborgsviken.

Försköna grönytan utanför kommunhuset till en park (På gång)
Satsa på biblioteken genom ökade resurser till bokinköp och bibliotekarie i varje skolbibliotek.

Ett rättvisare system för stöd och lokalhyror till föreningarna i Håbo
- Skapa fler feriejobb inom t.ex. kultur och fritidssektorn.

Planera för skapandet av ett ”Möjligheternas hus”, en arena för utställningar, konst och musikarrangemang där olika åldrar, intressen och synsätt kan mötas. (På gång)
- Börja anpassa kommunens byggnader till förnybar energi och skapa en plan som gör kommunen energismart och koldioxidneutral till 2050.
- Vid all nybyggnation skall passivhus övervägas
- Arbeta aktivt mot bullerstörningar.

Införa fyrkärlsystem för avfallshanteringen. (Tvåkärlsystem i kommande upphandling tillsammans med Upplands-Bro)
Håbo skall bli en rättvisemärkt kommun (s.k. Fair Trade City). (På gång)

Lösa tågstationens parkeringskaos på ett miljö- och pendlarvänligt sätt. (På gång i nya centrumplanen)
- Utreda möjligheterna till fler naturreservat.

Bygga ut cykel och gångbanorna i Håbo.
Kommunen skall satsa på förnyelsebar energi t.ex. vindkraft. (Under utredning)

Skokloster

Förbättrade bussförbindelser och en gemensam taxa i kommunen. (Från 2012 är det en ny kollektivmyndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i länet).
Öppna ett medborgarkontor i Skokloster.
Se över förskole- och skolverksamheten.
Påbörja upprustning av vägen Söderskogen-Måttan-Häggeby
Byggnation i Skokloster skall ta hänsyn till den befintliga boendemiljön både när det gäller natur- och kulturlandskapet.
- Avsätta mark till företagsetableringar, byggt ett företagscenter).

Aktivt stödja turism och kultur.

Socialdemokraterna i Håbo
Prenumerera på kommentarer Kommentarer (1 Skickat)

avatar
Christian Johansson-Nord 10 Apr 2012
Lokalpeng/Internhyressystem.
Men det var ju det här som skulle försvinna när ni tog makten, eller har jag fel?

Pyry Niemis egna ord:

"Det var just lokalpengen som ledde till att Gröna Dalens högstadium fick lägga ner. När vi tar makten kommer den att försvinna. Så är det"

Källa finns här.

http://pyryniemi.blogspot.com/2009_09_01_archive.html
totalt: 1 | visar: 1 - 1

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2742