Hem | Politik | Sverigedemokraterna SD | Sverigedemokraterna i Håbos syn på A-huset

Sverigedemokraterna i Håbos syn på A-huset

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

(Insändare) På senare tid har vi fått del av ett flertal artiklar och inlägg i såväl press som sociala medier gällande ”A-huset” i servicehuset Pomona i centrala Bålsta.Sverigedemokraterna anser att vi skall behålla fastigheten för det som ursprungligen beslutats, det vill säga stötta anhörigvårdarna med avlastning och korttidsboende för den sjuke. Behovet av korttidsplatser kommer att öka, dels pga. av att vi får fler och fler äldre personer i Håbo i och med den åldrande befolkningen men även pga. det faktum att antalet vårdplatser på Akademiska sjukhuset kommer att minska. Detta medför att den efter vård som behövs inte kan säkerställas och hemgång från sjukhuset kommer att kortas ner ytterligare vilket då även innebär ökade kostnader för kommunen.

Planerade besparingar på 2,2 miljoner kronor vore en katastrof för äldreomsorgen, hemtjänsten och socialpsykiatrin när det i dagsläget snarare behöver utökas på ett flertal håll.

A-huset bör användas till det som det var tänkt till från början, något som även andra partier i Håbo kommun gick till val på hösten 2014.

Vi måste arbeta aktivt för att behålla vårt goda rykte som Håbo har när det gäller äldreomsorgen.

Håbo kommun skall gå i bräschen för att garantera en värdig ålderdom för såväl vårdtagare som anhörigvårdare.

Pirjo Thonfors (SD),
ledamot vård och omsorgsnämnden i Håbo

 Prenumerera på kommentarer Kommentarer (13 Skickat)

avatar
Agneta Hägglund 26 Feb 2015
På Fullmäktigesammanträdet den 15 december 2014 justerades budgetramarna för 2015
Vid det sammanträdet yrkade Socialdemokraterna och vänsterpartiet på en utökning av Vård och omsorgsnämndens ram med 3,9 miljoner för att kunna öppna kortidsboende/avlastning på A huset. Tyvärr så fick vi inte gehör för detta yrkande.SD ( Sverigedemokraterna)valde att lägga ner sina röster vid voteringen. Eftersom vi idag har ett minioritetstyre i Håbo kommun så hade vårt förslag gått igenom om SD valt att stödja det och då hade vi idag haft A huset öppnat för främst avlastning för anhöriga.
Detsamma gäller de besparingar som Vård och omsorgsnämnden beslutade om 3/2 2015. Socialdemokraterna reserverade sig mot besparingarna inom socialpsykiatrin, äldreomsorgen och eftersom du Pirjo skriver att du är ledamot av Vård och omsorgsnämnden så hade det varit ett ypperligt tillfälle att rösta för vårt förslag.

Agneta Hägglund (S)
Reply Tummen up Tummen ner
-4
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 27 Feb 2015
Agneta.
Som jag tolkar Pirjo så satsade ni 3,9 Mkr i budgeten utan att ha teckning i kassan. Med den politiken kan man varken driva ett företag eller familj, till slut blir det Ebberöds bank.
avatar
Agneta Hägglund 28 Feb 2015
Håkan och Pirjo.
I den budget som fullmäktige beslutade om i juni så fanns ett budgeterat resultat på ca 23 miljoner. Detta var viktigt för att det skulle finnas utrymme att efter valet och i samband med budgetjusteringen i dec göra specifika satsningar.
När vi i dec skulle göra justeringar så fanns det prioriterade områden för oss som bl.a var A huset och de 3,9 miljoner som vi yrkade på i budgetdebatten.
Självklart Håkan så lägger vi inga yrkanden utan att som du skriver " ha teckning i kassan".
Om vårt yrkande gått igenom så hade vi ett resultat på drygt 16 miljoner och vi gjorde och gör den bedömningen och som vi står för , att det var/ är en prioriterad satsning. Vi (S) inte bara säger utan vi visar också i handling att vi tycker att avlastning framförallt för våra anhöriga är en av de viktigaste frågorna. För kan vi i kommunen inte erbjuda detta så är det så småningom särskilt boende som behövs. Vi har anhöriga idag som gör ett fantastiskt arbete för sina nära och kära.
Vill också påtala att jag under förra mandatperioden hade ett mycket bra samarbete med KPR ( kommunala pensionärsrådet) och där har satsningen på A huset framförts.
Så om du Håkan tror att jag driver en politk utan att ha teckning i kassan så tror du fel.
Agneta Hägglund
Reply Tummen up Tummen ner
-4
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 28 Feb 2015
Pirjo Thonfors.
Nu förstår jag ännu mindre varför SD lade ner sina röster beträffande S och V satsning på 3,9 Mkr för att öppna A-huset. som ni alla vill göra. Efter att ha tagit del av Agneta Hägglunds inlägg så skulle det efter satsningen ändå ha ett resultat på över 16 Mkr, så "än en gång" vad är den riktiga orsaken till att ni lade ner era röster i frågan? Din motivering att det saknades finansiering är inte sant, så svara uppriktigt på min fråga .

Kan det vara av ren prestige som ni gjorde det och att ni ville statuera ett exempel och ge oppositionsrådet en knäpp på näsan för att hon vägrar att samarbeta med SD. Jag hoppas att när arbetsbeskrivningen för oppositionsrådet blir klar, att det klart och tydligt står att ett oppositionsråd måste samarbeta med hela oppositionen och inte bara med de egna socialistiska partierna (S+V). Vi får inte göra samma misstag som de gör på riksplanet.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Pirjo thonfors 27 Feb 2015
Socialdemokraterna har många goda idéer för Håbo Kommun men saknar tyvärr finansiering för att kunna genomföra dem och därmed kan vi SD inte ge budgeten vårt stöd.

Efter valet sträckte vi ut handen till S och andra partier för samtal och samarbete. Tillsammans kunde vi ha funnit lösningar, men tyvärr önskades ingen dialog.
avatar
Leif Sjöborg 26 Feb 2015
TACK PIRJO för konkreta besked om hur vi Håbo-bor vill ha A-huset!! Genomför detta snabbt!!
avatar
Alex 26 Feb 2015
Jag tror alla tycker som ni eller att ni tycker som alla andra, hur man nu väljer att vrida på det. Tror dom flesta vill att vården ska vara i topp för all, i alla lägen och under alla omständigheter.

Ni kanske kan förklara i lite mer detalj hur ni hade tänkt er att man ska finansiera det hela?
avatar
Leif Sjöborg 26 Feb 2015
Utöver ett fungerande " A-hus" så fattas även en "Äldrevårdscentral"!! TACK!!
avatar
Håkan Sundström 26 Feb 2015
Det är något som inte stämmer i denna diskussion därför vill jag fråga Pirjo varför SD lade ner sina röster den 15 Dec 2014 när S yrkade på ett tillägg på 3,9 Mkr för att öppna A-huset?
avatar
Christian Johansson 01 Mar 2015
Men Ni får väl börja prata med varandra! S och Sd har mycket olikheter men också många likheter. Ni får väl diskutera områden Ni tycker lika som t.ex i detta fall. Hade Ni bara pratat med varandra så hade Ni kanske kommit fram till lösning på det finansiella här.

Jag vill inte ha två block i politiken, men Ni har infört ett oppositionsråd och då ska Ni väl ha möten då och då och diskutera frågor eller????

Tillsammans har S+Sd 20 mandat, räknar man till S:s stödparti V så blir det 21 mandat = majoritet....
Jag begär inte att Ni ska regera ihop, men diskutera frågor ska Ni kunna göra.

När det gäller Sd så är det hela lite farsartat. Man säger att man minsann inte ska göra sig beroende av dem , men man gör sig indirekt beroende ändå genom att räkna med deras röster.

Ett bra exempel är vårat minoritetsstyre på 18 mandat. Att de styr kan de verkligen tacka Sd för. Trots att t.ex Håkan Welin (Fp) sa att Sd inte skulle få något inflytande alls.
avatar
Per-Arne Öhman 01 Mar 2015
Bäste Pirjo.

Först en komplimang för en välformulerad insändare. Du har en i mitt tycke retoriskt mycket skicklig gruppledare i Rubbestad, och tydligen delar Du hans förmåga.
Det var ju tråkigt att Du inte hade möjlighet att delta i nämndens sammanträde då ärendet handlades, hade den möjligheten funnits så kanske det inte hade behövts någon insändare. Å andra sidan så ger handlingarna i kallelsen till nämndmötet som du erhöll hyfsade möjligheter att förstå omständigheterna i ärendet.
Du skriver att ”planerade besparingar vore en katastrof” . Katastrofen sägs drabba hemtjänst och äldreomsorg m.m.
För det första så är det inte fråga om besparingar inom äldreomsorg och hemtjänst totalt sett. Åtgärderna avser att förstärka hemtjänsten med 2,2 miljoner kronor för att inom ramen för nyligen antagen budget kompensera för verksamhetens kostnadsökningar. Av de 2,2 miljonerna var vård- och omsorgsnämnden enig avseende utökning med 1,55 mkr, i huvudsak finansierad genom smärre höjningar av vissa taxor och ökat inslag av samåkning i färdtjänsten m.m. För de resterande 0,65 mkr beslutade nämnden att personalreduceringar får genomföras med 0,25 årsarbetare på två platser, 0,3 på en plats samt 0,5 på en plats. S ansåg att nämnden i stället skulle begära tillskott till den nyligen antagna budgeten och reserverade sig därför på grund av det sistnämnda.
För det andra så hade din retorik varit ypperlig om Du inte hade haft fel i sak. Det handlar inte om besparingar i hemtjänsten, tvärtom handlar det om att till del tillföra nya och till del omfördela befintliga medel till hemtjänsten.

Med vänlig hälsning från Per-Arne Öhman (m), ledamot i vård- och omsorgsnämnden
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 08 Mar 2015
Intressanta inlägg! Höjer ett förvånande öga inför Håkan Sundströms erkännande av Agneta Hägglunds inlägg. Både han och jag har tidigare erfarenheter av hennes ekonomiska kunskaper vilket innebär att hennes ställningstagande här kan inte tas på allvar. F.ö. tycker jag inläggen enbart fokuserar på pengar. Finns behovet att hålla A-huset öppet för hjälp till avlastning för behövande skall det givetvis ha den funktionen per omgående. Inte som nu, i sken av att behov saknas, ”hyra ut” det till verksamheter som ansvariga försöker skaffa sig populistiska poäng av. Jag tycker det är mer angeläget att hjälpa våra egna medborgare även om det inte beskrivs i olika medier.
Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Håkan Sundström 10 Mar 2015
Jan Erik,
Om du läser mitt inlägg under rubriken "Moderaternas syn på A-huset" som refererade till mötet i ämnet så fick du en helt annan bild av beslutet, där jag tyckte att beslutet var rätt baserat på Per-Arna Öhman förklaring av beslutet. Agnetas förklaring speglade inte hela sanningen, utan bara den del som passade S att presentera. Att det framgick att det fanns lediga platser i A-huset framgick inte i Agnetas förklaring, då skulle det satsas 3,9 Mkr till något som inte var nödvändigt att göra idag utan knde vänta tills behov fanns.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
totalt: 8 | visar: 1 - 8

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

5.00

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2738