Hem | Politik | Sverigedemokraterna SD | Sverigedemokraterna i Håbo gör stora framsteg

Sverigedemokraterna i Håbo gör stora framsteg

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Sverigedemokraterna i Håbo har fått ett stort genomslag för sin politik i samband med antagandet av Håboalliansens budget. Sverigedemokraterna i Håbo drev med stor majoritet under kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2019 igenom följande 26 av totalt 51 punkter:1. Samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder uppskriven, eller betraktas som myndig i normalfallet ska anvisas åter till Migrationsverket.

2. Berörd förvaltning ska utreda möjligheten att placera ut övervakningskameror i utsatta områden i kommunen.

3. Att socialnämndens ekonomi uteslutande skall användas till att hjälpa kommunens invånare och ej gå till personer tillhörande exempelvis andra kommuner, landsting eller länder utöver de fall där lagen så kräver.

4. Prövning och beräkning av försörjningsstöd skall inte göras mer generös än vad en restriktiv tolkning av gällande lagstiftning medger.

5. Barn och utbildningsnämnden ska för förskolelärare och barnskötare utreda möjligheten för ett kommunalt slopat karensavdrag, dvs. att kommunen fullt ut ersätter lönebortfall till följd av sjukdom.

6. Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag utreda möjligheterna för att inrätta jourklasser för återkommande stökiga och farliga elever.

7. Berörd förvaltning ges i uppdrag att göra en utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till en ökad trygghet i kommunen.

8. Elever som återkommande utsätter andra för hot och våld ska alltid omplaceras.

9. Kunskaper i svenska språket motsvarande fastställd EU-standard C1 måste uppnås för att kunna erhålla anställning inom kommunal förskola och grundskola.

10. Kommunens arvodesreglemente revideras på sådant vis att ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan erhållas i samband med justering av protokoll.

11. Den kommande översynen av arvodesreglementet skall specifikt beakta en sänkning av årsarvodet för politiska råd.

12. Avbetalning av de kommunala skulderna ges en generellt högre prioritet samt att vinster från exempelvis markförsäljningar och andra engångsaffärer i möjligaste mån primärt skall användas till att betala av våra skulder, vid sidan av investeringar.

13. Tydliga rutiner för uppföljning och konsekvensanalys skall upprättas för alla kommunala projekt och förändringar av större natur.

14. Relevanta policys och dokument skall uppdateras på sådant vis att laktosfri mjölk ersätts med icke laktosfri standardmjölk i all kommunal verksamhet samt att laktosfri mjölk endast erbjuds där medicinska skäl föreligger och mot uppvisade av läkarintyg eller utdrag ur medicinsk journal där detta styrks.

15. Relevanta policys och dokument skall uppdateras på sådant vis att endast erbjuda specialkost där medicinska skäl föreligger och mot uppvisade av läkarintyg eller utdrag ur medicinsk journal där detta styrks. 

16. Kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till ett utökat naturskyddsområde i anslutning till Lillsjön.

17. Uttjänta lekparker ska ses över och rustas för det redan skedda generationsskiftet.

18. Bålstapolarna åläggs krav om tydlig dokumentation över genomförd verksamhet samt hur tilldelade ekonomiska medel används.

19. Håbo kommun ska vidta åtgärder och mer aktivt verka för öka andelen behöriga lärare i våra skolor.

20. Barn och utbildningsnämnden ska utveckla samverkan med polis för att verka för en utökad närvaro och information i Håbo kommuns skolor.

21. Berörd förvaltning får i uppdrag att tillskriva kollektivtrafiknämnden på regionnivå önskemålet om en upprustning av våra skolvägar.

22. 2 miljoner kronor av de avsatta medlen till Barn och utbildningsnämnden öronmärks för att dels öka bemanningen inom förskolan dels minska barngrupperna i förskolan.

23. 1,5 miljoner kronor per år av de avsatta medlen till Barn och utbildningsnämnden öronmärks under åren 2020 - 2022 till elevhälsan för att genomföra ett test på lämplig kommunal grundskola där en skolsköterska, en skolkurator och en studie och yrkesvägledare (SYV) under denna tid är tillgängliga under heltid på den aktuella skolan samt att detta test årligen utvärderas utifrån aspekten nyttjandegrad, hur det avlastar övrig personal samt elevernas välmående.

24. Kunskaper i finska språket motsvarande fastställd EU-standard C1 ses som meriterande vid anställning inom kommunal vård och omsorg.

25. Personal inom vård och omsorg som har direktkontakt med brukare ska aldrig arbeta ensamma oavsett tid på dygnet.

26. Förvaltningen ska inta ett ”djurperspektiv” i de fall man har att göra med brukare som har sällskapsdjur som är i behov av omplacering för att undvika avlivning.

SD Håbos gruppledare tillika oppositionsråd Michael Rubbestad, sedan igår dessutom Håbo kommuns andre vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium kommenterar:

”Det är roligt att vi får gehör för vår politik och ser detta som ett kvitto på ett ökat förtroende för våra prioriteringar. Som ett parti i opposition ser vi detta som en stor framgång och vi ser fram emot det fortsatta arbetet att förbättra tillvaron för kommunens alla invånare.”

Källa: Sverigedemokraterna i HåboPrenumerera på kommentarer Kommentarer (0 Skickat)

totalt: | visar:

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2753