Hem | Skola | Skolflytternas tid ännu inte över i Bålsta

Skolflytternas tid ännu inte över i Bålsta

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Skolorna i Bålsta är långt ifrån färdigflyttade.

Gröna Dalen skolan | Foto: Attila Gal (Arkiv) Gröna Dalen skolan | Foto: Attila Gal (Arkiv)


Som Enköpings-Posten berättar idag, så Läraskolan, som flyttade in i Gröna Dalen skolans lokaler 2009 (därifrån de kommunala högstadieeleverna flyttade till andra skolor) har inte fått förlängt hyreskontrakt efter 2014.

Detta, samt att Potentia Education har inte heller fått stanna kvar i Gransäterskolans lokaler, varpå de vill köpa tomt från kommunen, gjorde att Moderaterna har lämnat in en motion, där de föreslår att en kommunal skola ska hyras ut till friskolorna. Målet är att spara skattepengar genom att friskolorna behöver inte bygga egna skolor, som i slutändan finansieras genom skattepengar, skriver EP.Prenumerera på kommentarer Kommentarer (2 Skickat)

avatar
demo 29 Apr 2011
Med anledning av det som beskrivs ovan yrkade vi i Folkpartiet med stöd från Moderaterna på följande i Skolnämnden då man från förvaltningen lyfte fram förslaget att inte längre vilja hyra ut till Läraskolan.

"Skolförvaltningen föreslår i ärendet att skolnämnden ska besluta att föreslå för miljö- och teknikförvaltningen att inte förlänga avtalet med Läraskolan. Som motivering nämns ett framtida ökande elevantal samt en omorganisation av skolan. I ärendet saknas underlag som gör att det går att ta ställning till hur det framtida behovet ser ut. I underlaget finns ingen elevprognos och ingen analys av framtida exploateringar. Hur den framtida skolorganisationen ska se ut beskrivs inte heller.
Vi i Folkpartiet Liberalerna och Moderaterna efterlyser en ordentlig långsiktig behovsanalys av såväl grundskola som förskola. Det är något som saknats under en lång period och har inneburit att förvaltningen tvingats till kortsiktiga lösningar. Att förvaltningen nu anser att man behöver Läraskolans lokaler i Gröna dalen är ett tydligt tecken på detta. Dessa kortsiktiga lösningar skapar oro för både elever och föräldrar. Det måste finnas en långsiktighet i besluten för att ge skolorna det lugn som behövs för att kunna ge eleverna de möjligheter de förtjänar. Ska vi lyckas med att skapa en bättre skola måste vi ge våra elever och lärare möjlighet till arbetsro.
I detta sammanhang bör det även nämnas att det förekommer uppgifter om att Läraskolan lovades möjlighet att hyra ytterligare lokaler i anslutning till de nuvarande i Gröna dalen när de skrev på nuvarande avtal.
Med anledning av ovanstående yrkar Folkpartiet Liberalerna och Moderaterna på följande:
Skolnämnden beslutar:

* att ärendet återremitteras.
* att skolförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för skol- och förskolelokalsbehovet
* att skolförvaltningen ges i uppdrag att redovisa hur besluten kring Läraskolans lokaler gått till samt vilka löften som gavs."


Jag är dock inte helt säker på att det som Moderaterna föreslår i sin motion, att överlåta en hel kommunal skola till friskolorna, är rätt väg. Innan något beslut tas i frågan måste det finnas en långsiktig planering för den kommunala verksamheten. Självklart måste det vara en effektiv ekonomisk hantering men jag tror att det kan finnas andra alternativ. Vi kan dock inte ha en situation som denna med kortsiktiga beslut hela tiden.

För Folkpartiet Liberalerna i Håbo

Anders Nilfjord
Ordförande
avatar
demo 29 Apr 2011
Nu är grönadalenskolan i focus igen, där folkpartiet gör sig beredd genom att ha en fot i bägge lägren. Det du skriver är av generell art och kan tolkas på flera sätt. Principen måste dock vara att privat verksamhet ska stå på egna ben och inte lita på att få ta del av kommunala lokaler för att bedriva sin verksamhet. Jag håller dock med dig om att en konsekvensbeskrivning måste fram, men så skulle också ha gjorts när förra majoriteten flyttade högstadiet till Futurum.

Jag har också en undran om det avtal som tecknades av förra majoriteten. Vem skrev på avtalet från kommunen och hur beslutades det i nämnden och i kommunstyrelsen? Läser man facebook så får man tillbaka de vibrationer som fanns att denna affär var riggad innan flytten av högstadiet till Futurum.

Läraskolans rektor formligen avgudar Nina Lagh på facebook med att påstå att "hon är bäst", som gör att hela historien luktar illa. I princip tycker jag att dina tre påståenden måste besvaras innan man går vidare. En annan fråga som man också ställer sig är om Potensiaskolan vill köpa tomt, för att själva bygga en skola eller om det nu finns planer om att kommunen ska upplåta hela Grönadalenskolan till privat verksamhet?

Håkan Sundström
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
totalt: 1 | visar: 1 - 1

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

4.00

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2753