Hem | Skola | Håbo kommun sätter stop för Vikingens Förskolas föräldraengagemang

Håbo kommun sätter stop för Vikingens Förskolas föräldraengagemang

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Vikingens Förskola drivs som ett föräldrakooperativ, det betyder att det är föräldrarna som har det driftmässiga ansvaret. På årsmötet väljs styrelsen. Styrelsen tillsammans med Förskolechefen ansvarar för verksamheten.

Vikingens Förskola Vikingens Förskola


Vikingens föräldrakooperativ har haft föräldrajour sedan starten 1998. Föräldrarna har olika uppgifter såsom att handla, städa och vikariera efter ett jourschema.

Håbo Kommun har nu givit Vikingen en anmärkning på vårt joursystem.

Vi fick några få veckor på oss att avveckla vårt väl fungerande joursystem. Detta innebar också förödande ekonomiska konsekvenser för vår lilla förskola.

Vikingens förskola är en liten förskola. Vår verksamhet är naturligtvis känslig när personalen är frånvarande om vi då inte får ta in oss föräldrar som jourar. Vikingen har som även de flesta andra föräldrakooperativ valt att bedriva en verksamhet med barnen i fokus. Vi har från starten haft ett väl fungerande föräldraengagemang vad det gäller jouren. Vi föräldrar har fått ett schema inför varje termin där man är uppskriven på ett par dagar som man ansvarar för om behovet skulle uppstå för jour.

Nu har tjänstemännen i Håbo kommun gjort en granskning av Vikingens förskola. Man hade inga anmärkningar på förskolans pedagogiska arbete eller för övrigt någon anmärkning på själva verksamheten. Där emot som gav man oss anmärkning på att vi föräldrar inte är lämpliga att joura, då inte alla är pedagogiskt utbildade.

Vi kan inte tolka detta på något annat sätt än att Håbo Kommun tycker att föräldraengagemang är något negativt och att Håbo kommun inte anser oss föräldrar vara lämpliga att ta hand om våra egna barn.

En långskiktig konsekvens av detta är att vi kommer tvingas sänka vår personaltäthet för att klara vår ekonomi.

Vill Håbo kommun att vi ska ha färre utbildad personal per barn varje dag, året runt?
Håbo Kommun har i sina egna förskolor 6 % outbildad personal. Vikingen har bara behörig personal!

Vi har försökt att få kommunen att ta sitt förnuft till fånga men tyvärr utan att lyckas. Man säger att man vill ha mångfald av utförare, men i praktiken så slår man undan benen för vår grundidé – föräldraengagemang!

Föräldrarna på Vikingens Förskola

------------------------------------------------------------

Mer i media om detta

Dagens Samhälle
http://www.dagenssamhalle.se/artikel/habo-kommun-ett-hot-mot-kooperativa-foerskolor-1355

http://www.dagenssamhalle.se/artikel/foeraeldrakooperativens-joursystem-bryter-mot-lagen-1449

ABC Uppland
http://svtplay.se/v/2618474/svt_uppland/personalproblem_pa_kooperativ_forskola?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2618474/sb,k103291,1,f,-1


Håbo kommun (2 dec 2011)

http://habo.se/sv/Utbildning-och-barnomsorg/Aktuellt-Utbildning-och-barnomsorg/Med-anledning-av-Vikingens-forskola/Prenumerera på kommentarer Kommentarer (21 Skickat)

avatar
Tomas Alm 29 Nov 2011
Vi i Folkpartiet Liberalerna är upprörda över hur nuvarande S-ledda majoritet hanterar en av de viktigaste uppgifterna för kommunen - våra skolor.

Här har vi en mycket bra fungerande förskola där anställda, barn och föräldrar är mycket nöjda med verksamheten. Då går förvaltningen på tjänstemannanivå in med ett föreläggande mot denna och andra förskolor om sitt sätt att hantera situationer när man på kort varsel får brist på personal, som vid till exempel sjukdom eller vård av egna barn. På denna förskola har man kunnat hantera detta på ett, för alla, bra sätt, inte minst ur barnens perspektiv. Föräldrarna har själva valt denna förskoleform, kanske just för deras engagemang för sina barn.

Hur fungerar motsvarande situation i kommunens egna förskolor?
En version är den hur det i teorin skall fungera, en helt annat är hur det fungerar i praktiken. Därom kan många föräldrar vittna.

Vi – Folkpartiet Liberalerna - kommer vid nästa sammanträde i Fullmäktige, den 19:e december, i interpellation ställa frågor till ordförande Pyry Niemi om detta beslut men också om beslutet att motverka det fria skolvalet. Bägge besluten går mot vår uppfattning och även mot fullmäktiges huvudmål för 2012.

Fullmäktiges sammanträde är öppet för alla!

Tomas Alm
Vice ordförande och gruppledare för
Folkpartiet Liberalerna i Håbo
Reply Tummen up Tummen ner
24
Rapportera som olämpligt
avatar
Pyry Niemi 01 Dec 2011
Hej
För att en gång för alla också visa vad varför beslutet har fattats, så rekommenderar jag er alla att läsa kommunens svar på artikeln i Dagens samhälle. Viktigt att vi får en nyanserad debatt i ärendet. Jag anser att Vikingens förskola är en väl fungerande förskola. Vid mitt möte med personal och föräldrar var vi överens om det mesta och jag anser att vi hade en bra och fungerande dialog. Vänligen gå in på denna länk: http://www.dagenssamhalle.se/artikel/foeraeldrakooperativens-joursystem-bryter-mot-lagen-1449

Pyry Niemi (S)
Reply Tummen up Tummen ner
-13
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 29 Nov 2011
Här håller jag helt och fullt med Tomas Alm,s inlägg, det finns många andra saker inom skolan som inte fungerar och där politiker och tjänstemän borde rätta till. Gå inte på en verksamhet som fungerar utan ägna er åt saker som inte fungerar. Jag känner till Vikingens förskolas verksamhet mycket väl genom att mina barn barn har vistats där med förtjussning, personalen trivs med föräldrarna och deras sätt att planera verksamheten. Jag har också i många år varit Jultomte för barnen på vikingen som har varit mycket uppskattad av både barn och personal. Jag var också inblandad i utformningen och framtagningen av vikingaskylten som är föremål pryder förskolan.

Min uppmaning till er i kommunen, tjänstemän och politiker, rör inte en verksamhet som fungerar.

Hälsningar
Håkan Sundström
Reply Tummen up Tummen ner
18
Rapportera som olämpligt
avatar
Pyry Niemi 29 Nov 2011
Hej
Jag tycker att Vikingens förskola fungerar bra och jag är glad över det positiva föräldraengagemanget. Jag har också haft samtal med representanter från förskolan och jag tyckte vi landade bra i de flesta av frågorna. Jag står bakom tillsynsbeslutet som fattats av administrativa chefen och som bygger helt och hållet på i inriktningen den nya skollagen, som framförallt folkpartiet, med utbildningsminister Jan Björklund drivit igenom i en slutlig samsyn i riksdagen. Beslutet är överklagat av KFO, och vi får se hur rätten väljer att tolka beslutet.

Pyry Niemi (S)
Reply Tummen up Tummen ner
-28
Rapportera som olämpligt
avatar
Göran Eriksson 29 Nov 2011
Det är horribelt att skollagen kan tolkas på detta sätt. Att föräldrar hoppar in och hjälper till i verksamheten innebär stora pedagogiska fördelar som jag ser det.
- Föräldrarna lär känna barnens lekkamrater och vice versa. De får en relation som kan vara väldigt bra att ha under många år när barnen växer upp.
- De lär känna sina egna barn hur de uppträder i kontakt med andra barn och vuxna.
- De lär känna personalen och får insikt i deras arbetssituation.
- De får inblick i verksamheten, får tips och idéer för egna ”pedagogiska” insatser i hemmet.
- Barnen erbjuds en möjlighet att få en inblick i många olika yrken och fritids intressen.
Skolförvaltningen hävdar vidare att systemet slår orättvist mot andra förskolor som har ut¬gifter för att anställa vikarier. Men den ”vinst” Vikingen gör på att inte betala lön till vikarier har man i stället lagt på högre personaltäthet och utbildad anställd personal i jäm¬förelse med kommunens egna förskolor. Vikingen har 4,6 barn per anställd, Håbo kommun 5,7. All personal på Vikingen har utbildning som förskollärare eller barnskötare. Inom Håbo kommuns förskolor saknar 6% av personalen adekvat utbildning. Hur många av vikarierna har utbildning? Får förskolebarnen bättre ”utbildning” av unga outbildade vikarier, än av föräldrar med egna erfarenheter av barn?

Egentligen borde alla förskolor drivas kooperativt. Jag tror att då ökar engagemanget och ansvarskänslan för förskolan, barnen och barnens lekkamrater. Solidariteten människor emellan ökar.

Göran Eriksson
Håbo Centerparti
Reply Tummen up Tummen ner
20
Rapportera som olämpligt
avatar
Tomas Alm 29 Nov 2011
Rätt Göran!
Kan inte förstå hur man kunnat tolka in detta så snävt, som skolförvaltningen gjort, även i detta fall.
Läs skollagen och där står ingenting om de skäl förvaltningen i sitt beslut hävdar gälla.

Dock ser jag det är viktigt att alla föräldrar har valfrihet att välja den skolform man själv vill. Alla kanske inte har möjligheten med det engagemang ett kooperativ kräver.

Ser fram mot hur Pyry Niemi (S) och övriga i majoriteten svarar upp för detta delegeringsbeslut.

Tomas Alm (FP)
Reply Tummen up Tummen ner
16
Rapportera som olämpligt
avatar
Förbannad mamma 29 Nov 2011
Kan bara morra åt dom som är så dumma att dom förstör ett så bra dagis som Vikingen faktiskt är. Vad är viktigt när barn växer upp? Att dom har en trygg miljö som fungerar. Mina barn har gått på Vikingen, jag har varje dag kunnat lämna dom där och vetat att dom är trygga och att jag är trygg. Underbar personal! och engagerade föräldrar. Hur kan det vara fel?

Om det är något som kommunen behöver se över så är det rektorerna som jobbar på Futurum. Hur man kan ha så '''''''''''''''''' chefer på en så stor skola kan jag inte förstå. Att barnen inte trivs, att det är för dåligt med personal, att lokalerna inte fungerar. Att tillbud sker där barn kan skadas, ses mellan fingrarna med. Gå på dom problemmen som finns. Ordna en trygg skolmiljö på Futurum istället för att kasta skit på en välfungerande verksamhet som Vikingen.

*HåboPortalens anmärkning: ordet upplevdes som kränkande av Annika Ekblom, rektor på Futurumskolan och togs bort.
Reply Tummen up Tummen ner
22
Rapportera som olämpligt
avatar
Merja 29 Nov 2011
Jag är anställd på Vikingens Förskola sedan år 2001. Vi har förmodligen Bålstas bästa förskola som jag ser det. Det är inte många förskolor som har en så stabil personalstab som vi. 3 av oss har arbetat sen starten för 13 år sedan. Två kom till 2001 och 2002. Detta innebär att vi är fem stycken som snart arbetat tillsammans i 10 år! Bara detta faktum visar att detta är en utvecklande, men framförallt rolig arbetsplats!! Vi har roligt tillsammans med varandra och tillsammans med våra barn. Det nära samarbetet med föräldrana som vi haft i alla år är så värdefullt. Dom får en verklig inblick i hur verksamheten fungerar i praktiken, inte bara på papper där det står skrivet under vilka lagar vi ska lyda. Dom har den stora fördelen att faktiskt få dela sina barns vardag på vår förskola. Vi som personal ser stora fördelar i att få "låna" våra föräldrar ibland. Det skapar en djupare förståelse för vårt pedagogiska arbete med barnen. jag tror också att föräldrarna på detta sätt blir ännu tryggare med att lämna över ansvaret till oss.
Nu har ju Bror Duktig tagit detta ifrån oss och det känns tungt. vad skiljer oss från en Kommunal förskola nu? jag hoppas innerligt att nån ändring kommer till stånd för annars kommer nog personalen så sakta att leta sig bort. Vi sökte detta arbete pga att det var ett föräldrakooperativ, men vad ska det kallas nu?
jag måste bara tillägga att detta är mina personliga åsikter, ingen annans
MVH
Merja
Vikingens Förskola
Reply Tummen up Tummen ner
22
Rapportera som olämpligt
avatar
L-A Öhlund Green 29 Nov 2011
Tänker jag rätt nu?
1) Man får ta in en outbildad vikarie - bara det inte är en förälder?

2) Om föräldrar städar på kvällar eller turas om och tar komp/semester
någon gång på år - så betyder det att de inte arbetat heltid?


Märkligt att man som enda kommun i landet gång på gång hittar lagar som andra inte känner till, och gång på hamnar i förvaltningsrätten!


Ingen bra PR alls.

Tycker
Lili-Ann
Reply Tummen up Tummen ner
23
Rapportera som olämpligt
avatar
Tomas Alm 29 Nov 2011
Pyry Niemi skrev:
Jag har också haft samtal med representanter från förskolan och jag tyckte vi landade bra i de flesta av frågorna. Jag står bakom tillsynsbeslutet som fattats av administrativa chefen och som bygger helt och hållet på i inriktningen den nya skollagen


Hur landar man bra, om man får denna typ av reaktion från både föräldrar som personal på Vikingens förskola? Kan det vara någon typ av "Lacoste"-varning?

Jag har läst igenom nya skolagen och framför allt de kapitel och §§ som förvaltningen säger att man stöder sig på. Det finns ingenting i de paragraferna som säger att man skall tolka det på det sätt förvaltningen gör. Dessutom innehållet beslutet ett klart fel i formalia. Men det kommer säkert förvaltningsrätten se.

Istället för att koncentrera sina krafter och resurser på att förbättra den kommunala skolverksamheten ägnar man stor tid, mycket arbete och paragraf-rytteri för att lägga krokben på andra verksamhetsformer, verksamhetsformer som igen och igen visar klart bättre resultat än den egna kommunala verksamheten.

Pyry Niemi (S) tyckte vid senaste fullmäktige att vi FP och M solkade ner debatten, när vi inte håller med den (S)-ledda majoriteten. Men delar vi inte deras uppfattning om vad som är bäst, förbihåller vi oss rätten att på olika sätt informera medborgarna om detta. Vi är öppna för positiva samtal. Hoppas att Pyry Niemi och Owe Fröjd låter oss före en saklig och framåtsträvande debatt i nästa fullmäktige den 19:e.

Sist en uppmaning till alla föräldrar till barn i de kommunala förskolorna:
Jag vill gärna få en tydligare bild om hur man på de förskolorna hanterar situationen när personal blir sjuka eller behöver vara frånvarande pga sjuka barn.
Skicka e-post till mig på tomas.alm@folkpartiet.se.
Jag tar tacksamt emot synpunkter och erfarenheter.

Vänligen
Tomas Alm (FP)
Reply Tummen up Tummen ner
22
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 30 Nov 2011
Jag håller helt med signaturen "förbannad mamma" som tycker att förvaltningen och skolnämnden i stället bör se över kompetensen på rektorerna på Futurum, där är det så oroligt i de lägre klasserna att föräldrarna måste ta ledigt för att delta i lektionerna. Föräldrarna har kallat till möten med rektor för att få ordning på klassen men den plan som blev överenskommet hålls inte av den rektor som var med på mötet och därför återstår problemet. Jag har sedan lång tid skrivit till kommunfullmäktige och laggt en medborgarmotion om att samtliga förvaltningar i Håbo kommun ska se över se över sin kompetens och då med mest med tanke på skolförvaltningen.

Pyry Neimi som ordförande i skolnämnden har det fulla ansvaret för att grundskolan ska fungera, tyvärr tar det alltför lång tid att få fram den skolplan som är så efterfrågad av föräldrarna. Pyry måste börja prioritera Håboskolan före alla de andra uppdragen han har som politiker eller lämna över ordförandeskapet till någon som har tid men grundskolan i Håbo.

Håkan Sundström
Reply Tummen up Tummen ner
16
Rapportera som olämpligt
avatar
Pyry Niemi 01 Dec 2011
Hej
Det har gått ut ett uppdrag från majoriteten till kommundirektören att se över bildningsförvaltningens och skolförvaltningens organisation. Resultatet av utredningen kommer att presenteras innan jul. Utifrån utredningen, kommer majoriteten fatta, om så krävs i utredningen, nödvändiga beslut för att utveckla förvaltningarna vilket också långsiktigt främjar hela ledningsorganisationen i grundskolan i Håbo. Majoriteten i Håbo kommun, inkl jag som ordförande i skolnämnden har mycket höga ambitioner och väldigt starkt engagemang kring att fortsätta den positiva trendutvecklingen i skolan i Håbo. Jag prioriterar defintivt det här uppdraget, det är väldigt viktigt att vi inte halkar efter nu när vi ser att det går och förändra resultaten till det bättre.

Pyry Niemi (S)
Reply Tummen up Tummen ner
-12
Rapportera som olämpligt
avatar
Tomas Alm 01 Dec 2011
Hej Pyry
Nu undrar jag om du har tänkt igenom ditt svar. Att kräva förbud för föräldrars jourverksamhet på Vikingen mycket väl fungerande förskola har ingenting med hur kommunen är organiserad. Möjlighen hur delegationen för var beslut får tas. Och Du och majoriteten har sagt att frågor av den här typen, som att förbjuda föräldrarnas jourverksamhet i sin föräldrakooperativt drivna förskola, det får tjänstemännen ta beslut om. Du har här också sagt att du stöder detta beslut.

Kan man uppfatta detta på annat sätt än att du är emot det sätt som skolan, personal och föräldrar själva kommit överens om, hur man, för barnens bästa, rätt driver skolan.
För mig helt obegripligt och dessutom paragrafrytteri i dess fulaste form. Ingen har påstått att skolan inte fungerar bra. Ingen personal förstår hur kommunen kan komma fram till detta beslut. Föräldrar rasar över hur du och tjänstemännen lägger sig i hur de vill ha sin förskola.

Jag tror att i skolfrågor leder vi överlägset antal ärenden i förvaltningsrätten i hela landet. Kommunen har sen nya majoriteten tagit över maken i flera omgångar valsat runt i press, radio och TV som ett exempel på hur kommunen i olika sammanhang aktivt motarbeter annan verksamhet än den man själv driver. Inte är det positivt ur någon aspekt. Värna gärna de kommunalt drivna skolorna, men gör det genom att de blir bättre och på ett just sätt konkurrerar med kvalitet istället.

Tomas Alm (FP)
Reply Tummen up Tummen ner
11
Rapportera som olämpligt
avatar
Pyry Niemi 02 Dec 2011
Tomas
Du representar folkpartiet. Er partiledare Jan Björklund är utbildningsminister. Han har varit den mest drivande politikern i regeringen kring att genomföra den nya skollagen och läroplanen. Skollagen innebär väldigt stora förändringar för samtliga skolformer, såväl kommunala som alternativa driftsformer inom förskola och skolverksamhet. Alla kommunerna är skyldiga att följa skollagen, så är det. Nu har nämnda ärende överklagats av KFO och vi får se hur det rätten bedömer ärendet efter detta. Jag rekommenderar dig att läsa ditt partiprogram, som i allt väsentligt stödjer den nya skollagen och även det beslut som fattats i detta ärenden -
• Att det ska ske en tydlig uppföljning av den pedagogiska verksamheten.
• Satsa på förskollärare och barnskötares fortbildning.
Folkpartiet vill höja ambitionerna för lärandet i förskolan.

Du gör det lätt för dig genom att vara "lokalpolitiker" när ditt eget parti - nationellt- talar ett helt annat språk.

Pyry Niemi (S)
Reply Tummen up Tummen ner
-11
Rapportera som olämpligt
avatar
Anders Nilfjord 04 Dec 2011
Hej Pyry!

Ja, FP har varit drivande i utformningen av den nya skollagen med ökade krav på både förskola och skola. Jag tycker dessa förändringar är positiva för verksamheten. Detta har dock väldigt lite med det beslut som förvaltningen fattat i ärendet att göra. Hur man kan övertolka skollagen på detta sätt är för mig en gåta. Det finns INGEN annan kommun som gjort dessa tolkningar och då finns det ändå en väldig stor mängd föräldrakooperativ i landets olika kommuner. Jag hoppas och tror att förvaltningsrätten fattar ett klokt beslut, annars kan det vara slutet för landets föräldrakooperativ.

Om förvaltningen nu tolkar skollagen på detta sätt borde det innebära att det inte finns någon outbildad personal i de kommunala förskolorna (varken ordinarie eller som vikarie), något jag har svårt att tro.

Anders Nilfjord
Ordförande Folkpartiet Liberalerna Håbo
avatar
Håkan Sundström 01 Dec 2011
Hej
Jag förstår inte varför det ska ta så lång tid med att presentera en ny organisation för skolan, en organisation som fungerar. I september lovade du klart i oktober men Inget hände, nu är det innan Jul. Situationen på skolan idag är så kaotisk i de lägre klasserna på Futurum har hörlurar delats ut till elever som behöver studiero. Dessutom måste föräldrar ta ledigt från sina jobb för att delta i lektionerna, så att en normal lektion kan utföras. Föräldrarna har tidigare haft möte med rektor där de etablerade en plan för att få ordning och studiero för barnen, men tyvärr följer inte rektorn den utlovade planen, utan lösningen blev att införskaffa hörlurar till eleverna. Åtgärden är så grotesk att man skäms som medborgare över hur Håboskolan fungerar. Talar du med utomstående så tror de inte sina öron.
Du som ansvarig för skolnämnden MÅSTE se till att skolan fungerar och att åtgärder vidtas med det snaraste.

Håkan Sundström
avatar
Fred Rydberg 30 Nov 2011
Håller helt med Tomas och Göran. I förskolans läroplan kan följande läsas ”Vårdnadshavare har
ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet.” Därför är
det obegripligt att de som är ansvariga för barnens fostran inte skall kunna få ställa upp som vikarier för att höja vuxentätheten under vissa dagar när ingen annan vikarie går att uppbringa.
Fred Rydberg (KD)
Reply Tummen up Tummen ner
10
Rapportera som olämpligt
avatar
Pyry Niemi 02 Dec 2011
Hej Håkan
Informationen om att elever måste ha hörlurar på lektionerna för att få studiero har jag fått via portalen. Jag ska givetvis undersöka vad hänt och varför. Det är inte acceptabelt att barnen inte får studiero. Sen anser jag att du generaliserar. Det finns mycket bra och väl fungerande skolverksamhet i Håbo. Du gör det väldigt enkelt för dig genom att skriva - jag citerar dig - "Åtgärden är så grotesk att man skäms som medborgare över hur Håboskolan fungerar". Jag är rätt säker på att du inte skulle kommentera respektive förskolas - och skolas verksamheter på samma sätt om du fick träffa personalen och skolledningarna. Många aktiviteter pågår, omorganisationen som du refererade till har återremitterats för att vi ska göra en ordentlig riskanalys, utvärderingen av bildnings- och skolnämnden som genomförts av kommundirektören, kommer att presenteras i närtid. Samtidigt är det numera belagt att meritvärderna dvs. slutbetygen i skolan är högre än riksgenomsnittet, vilket är rätt unikt för Håbo. Vi i majoriteten är stolta, men långtifrån nöjda. Det finns mycket arbete kvar att genomföra och utvecklingen sker dagligen.

Pyry Niemi (S)
Reply Tummen up Tummen ner
-7
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 02 Dec 2011
Tack Pyry,
Hoppas inte att lösningen blir, att man bara tar bort hörlurarna, utan ser till att lösa problemet och att rektor följer den plan som utarbetades med föräldrarna i september.

Håkan Sundström
avatar
Somir Sinharay 04 Dec 2011
Hela den här historien om att man som förälder inte skall ha rätt att joura på föräldrakooperativ är helt absurd! Oavsett om det står i skollagen eller inte så har den uppenbarligen majoritetens stöd. Anser man att man bara följerskollagen så handlar det snarare om att man väljer att misstolka. Jag skulle vilja läsa den paragraf som Håbo kommun menar skapar ett stop för föräldrajour. Jag har hört ordet diskriminering! Att det skulle vara diskriminerande att ha föräldrajour! Det argumentet är helt sjukt. Det handlar ju om att man som förälder gör ett aktivt val, ett val som innebär ett engagemang på ett annat sätt än den kommunala. Jag och min fru har själva valt att sätta vår son på ett kooperativ i kommunen. Vi ser det som något fantastiskt att få ha möjlighet att joura och vara med i verksamheten. Jag vet att det finns mycket förbättringsåtgärder att göra i den kommunala barnomsorgen men man gör den inte bättre genom att försöka sänka alternativa barnomsorgen till samma nivå som den kommunala. Det är knappas det som är meningen med likvärdighet. Tänk!!! Ibland så undrar politiker varför det finns politikerförakt! Det här är ett sådant typiskt exempel som skapar just politikerförakt. När kommunen slår till med arrogans och med inkompetenta påståenden om att föräldrajour skulle vara diskriminerande.Det här käre, politiker är vad som menas med att sätta sig på vanligt hårt arbetande folk.Ni är inte kreativa utan sysslar enbart med att sätt käppar i hjulen på något som ni borde värna om. Skulle vara intressant att höra vad den tysta massan eller det så kallade knapptryckarkompaniet tycker i frågan. Med det menar jag alla jasägare i fullmäktige.

MVH

Somir Sinharay (Förälder och rätt så förbannad medborgare)
Reply Tummen up Tummen ner
13
Rapportera som olämpligt
avatar
Bo Hellgren 13 Apr 2014
Politikerutfrågning i Håbo Närradio www.habonarradio.se
inför EU-, Riksdags- Landstings och kommunalvalen 20914.
Varför har M, V, MP, C, KD inte visat något intresse för att delta?
Håbo Närradio bygger helt och hållet på ideellt engagemang
för sin överlevnad. Att politiska partier i Håbo Kommun inte tar vara på
möjligheterna att föra ut sin politik inför de fyra valen är illavarslande
och leder antagligen till att Håbo Närradio kommer att läggas ner.
totalt: 14 | visar: 1 - 14

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

4.00

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2738