Hem | Skola | Håbos elever har tagit ett rejält kliv uppåt

Håbos elever har tagit ett rejält kliv uppåt

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Samtliga skolor i Håbo har förbättrat det genomsnittliga meritvärdet eller ligger kvar på samma nivå som föregående år. Alla skolor i år har ett genomsnittligt meritvärde som ligger över föregående års rikssnitt. Meritvärdena har legat relativt konstant under de senaste tre åren och i år har eleverna i de kommunala skolorna tagit ett rejält kliv uppåt.

Håbos elever har tagit ett rejält kliv uppåt Håbos elever har tagit ett rejält kliv uppåt


De kommunala skolorna i Håbo kommun visar en uppåtgående trend och meritvärdena för årskurs nio ökar med drygt 10 punkter från läsåret 2016/2017 till läsåret 2017/2018. I år har vi ett genomsnittligt meritvärde som är 227,35 i jämförelse med föregående läsår då det var 216,87. 

– Det är med stolthet vi kan presentera dessa siffror, säger Lena Norrman, verksamhetscontroller på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi ser fram emot när meritvärdena för riket publiceras i slutet av september så kan få en jämförelse med de värdena. 

Bästa förbättringen
Gröna Dalenskolan är den skola som har ökat sitt meritvärde allra mest. Medan den genomsnittliga förbättringen av meritvärdet för samtliga kommunala skolor är 4,8 % har Gröna Dalen ökat sitt meritvärde med hela 9,3 %. 

– Flera faktorer påverkar resultatförbättringen, kommenterar Jonas Andrae Johansson rektor på Gröna Dalenskolan. Många insatser har gjorts under läsåret och tidigare pågående insatser har vidareutvecklats. Vi har sett över våra rutiner kring stödinsatser för elever, följt kunskapsutvecklingen kopplat till extra anpassningar och särskilt stöd. Förändringar i organisationen har också gjorts för att tillgodose elevernas behov. Arbetet med formativ bedömning och att skapa kontinuitet är också faktorer som har påverkat.

Jonas gläds åt de goda resultaten, men säger också att meritvärden kan variera mellan åren. Något som är av stor betydelse, som skolan också arbetar med, är att följa enskilda klasser för att se den utveckling som sker över tid mellan årskurserna. 

Kompetenshöjande satsningar ger resultat 
Under läsåret har flera satsningar gjorts i syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Ett exempel är öppnandet av Pedagogcentrum, en verksamhet som startade i september 2017. Pedagogcentrums uppdrag, som handlar om att bidra till skolutveckling, är riktat mot alla skolformer, från förskola till gymnasium. 

Att stärka och vidareutveckla arbetet med en inkluderande utbildning för alla barn och elever är ett fokusområde. Pedagogiskt material finns för utlån till skolor och förskolor och Pedagogcentrum har också hållit flera utbildningar för pedagoger under året.

En inkluderande utbildning i Håbo kommun innebär att alla barn och elever är socialt delaktiga, delaktiga i lärandet och är involverade i de demokratiska processerna. Alla trivs och mår bra både fysiskt och psykiskt, är med i kamratgemenskapen och når skolformens uppsatta mål. I heterogent sammansatta grupper skapas en ”lärandegemenskap” av skickliga pedagoger där barnens och elevernas olikheter och erfarenheter ses som en tillgång. 

På flera skolor har kompetenshöjande insatser genom Skolverkets utbildningar ägt rum. Utbildningarna handlar om att utveckla språk- läs och skrivundervisningen samt specialpedagogiska metoder och arbetssätt. 

Ordförande kommenterar de fina resultaten
Lennart Carlsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger att gediget och enträget arbete som görs av förvaltning, skolledningar och pedagogers öppenhet för nytänkande, ger frukt. 

– De senaste fyra åren har meritvärdena stadigt pekat uppåt och tittar vi bakåt cirka 20 år så är förbättringen cirka 50 punkter, från 178 till idag ca 228. Resultaten ligger på eller strax över rikets snittpoäng vilket endast varit fallet en gång tidigare sedan mätningarna började. Det är också viktigt att inte nu slå sig till ro utan fortsätta arbetet framåt och fortsätta stärka skolan i avsikt att öka meritvärdena ytterligare och jag tror på den inslagna vägen vi är på nu. Det ska också sägas att inom Barn- och utbildningsnämnden har vi i stort sett varit överens om detta under den gångna mandatperioden.

Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Det högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är 340 poäng och för elever som läst 16 ämnen 320. (Skolverket SIRIS)

Attila Gal
HåboPortalenPrenumerera på kommentarer Kommentarer (0 Skickat)

totalt: | visar:

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2759