Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo

Kommuninfo

Samverkansavtal stärker samarbetet ytterligare mellan Håbo kommun och Polisen

Kommuninfo - Publicerad: 18 Feb 2016 - Kommentar (0)

Per Nordenstam och Jan Håkansson | Foto: Håbo kommun
Nu finns det en skriven överenskommelse att Håbo kommun och lokalpolisområdet Enköping/Håbo ska samverka i det lokala brottsförebyggande arbetet. Överenskommelsen gäller för hela kommunen och ingår dessutom i den länsövergripande verksamheten Tryggare Uppsala län. Fjolårets medborgarlöfte som gäller för den ökade tryggheten i Bålsta centrum är en del av överenskommelsen. ... Läs vidare
Post on Facebook Twitter

Håbo kommuns överklagande inlämnat till Mark- och miljööverdomstolen den 29 januari

Kommuninfo - Publicerad: 02 Feb 2016 - Kommentar (1)

Håbo kommuns överklagande inlämnat till Mark- och miljööverdomstolen den 29 januari
Håbo kommun har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut att ge NCC tillstånd att anlägga kaj samt lossa, lasta, bearbeta och lagra bergmaterial i Toresta. Kommunen beviljades förlängd svarstid och skickade in sitt preciserade överklagande den 29 januari.... Läs vidare
Post on Facebook Twitter

Marisa Lindblom är ny personalchef i Håbo kommun

Kommuninfo - Publicerad: 25 Jan 2016 - Kommentar (8)

Marisa Lindblom är ny personalchef i Håbo kommun
Håbo kommun har fått en ny personalchef. Marisa Lindblom kommer ursprungligen från Örebro och tillträdde tjänsten som personalchef för Håbo kommun den 25 januari. Marisa kommer närmast från Arboga kommun där hon arbetat som personalchef sedan 2011. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som personalchef på Länstrafiken Mälardalen.... Läs vidare
Post on Facebook Twitter

Bra betyg för Räddningstjänsten i Enköping/Håbo i SKLs undersökning

Kommuninfo - Publicerad: 22 Dec 2015 - Kommentar (1)

Illustration
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för åttonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Temat i årets rapport är verksamheten inom kommunal räddningstjänst. I rapporten redovisas resultat från olika insamlingar av data som alla på något sätt berör räddningstjänstorganisationen och dess arbete.... Läs vidare
Post on Facebook Twitter

Pomona äldreboende drivs i kommunal regi från och med 1 januari 2017

Kommuninfo - Publicerad: 15 Dec 2015 - Kommentar (12)

Från och med 1 januari 2017 kommer Pomona Hus 2 att drivas i kommunal regi när Attendos avtal går ut.
Från och med 1 januari 2017 kommer Pomona Hus 2 att drivas i kommunal regi när Attendos avtal går ut. Det beslutade vård- och omsorgsnämnden på sitt sammanträde den 8 december. Därmed kommer Hus 2 och Pomona Hus 4, samt Pomona restaurang och Pomona vaktmästeri att drivas av kommunen. Att samma utförare sköter båda husen ger flera samordningsfördelar, exempelvis kan personal arbeta i husen under samma arbetsgivare.... Läs vidare
Post on Facebook Twitter

Håbo kommuns lägenheter i Håbohus för bostadssociala ändamål

Kommuninfo - Publicerad: 28 Nov 2015 - Kommentar (0)

Håbo kommuns lägenheter i Håbohus för bostadssociala ändamål
Håbo kommun har liksom de flesta kommuner skrivningar om att underlätta för ekonomiskt svaga att komma in på bostadsmarknaden. Det kan handla om flyktingar eller människor med ekonomisk eller annan social problematik.... Läs vidare
Post on Facebook Twitter

Håbos svar till Skolinspektionen

Kommuninfo - Publicerad: 28 Nov 2015 - Kommentar (0)

Håbos svar till Skolinspektionen
Under våren 2015 var Skolinspektionen på plats i Håbo och genomförde en ordinarie tillsyn som görs var tredje år. Vid tillsynen lades det fram ett antal brister. Håbo kommun har nu redovisat till Skolinspektionen hur man ska komma tillrätta med dessa brister ett antal svar.... Läs vidare
Post on Facebook Twitter

Bålsta reningsverk tar emot 100 kilo skräp varje dag

Kommuninfo - Publicerad: 19 Nov 2015 - Kommentar (0)

På www.mittvatten.se kan du lära dig mer om hur vi tar hand om vårt vatten.
9 av 10 tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt visar en undersökning som Svenskt Vatten har tagit fram i samband med internationella Världstoalettdagen 19 november. Trots det fulspolar svenskarna stora mängder skräp. I Håbo kommun uppskattas mängden skräp som når Bålsta reningsverk en vanlig dag till cirka 100 kilo.... Läs vidare
Post on Facebook Twitter

Ett gemensamt medborgarlöfte för ökad trygghet i Bålsta centrum

Kommuninfo - Publicerad: 05 Nov 2015 - Kommentar (5)

Carina Lund och Jan Håkansson
Nu finns ett gemensamt medborgarlöfte mellan Håbo kommun och Po-lisen. Genom flera aktiviteter ska polisen och kommunen arbeta aktivt och tillsammans för att öka medborgarnas trygghet i Bålsta centrum. En av aktiviteterna är ökad polisiär närvaro.... Läs vidare
Post on Facebook Twitter

Håbo kommun yrkar avslag för industrihamn i Kalmarviken

Kommuninfo - Publicerad: 28 Okt 2015 - Kommentar (0)

Illustration | Rotterdams industrihamn sett från stranden
Igår (26 oktober 2015) fattade Kommunstyrelsen beslut om yttrande till Mark- och miljödomstolen. ... Läs vidare
Post on Facebook Twitter

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last totalt: 229 | visar: 61 - 70

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook


Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?

SPF Seniorerna Håbo
SBA Svenska Bilauktioner ABBasinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

 

Senaste kommentarer

avatar Attila Gal på 06 Feb 2020
avatar Håkan Sundström på 18 Jul 2017